Nya lagar 2018

Från 1 februari är det förbjudet att hålla på med mobilen när man kör.

En mer modern lagstiftning för hur man beter sig på nätet, sänkt skatt för pensionärer och förbud mot att fippla med mobilen när man kör bil. 

Nytt år, nya lagar och förordningar. Bland annat är det sedan 1 januari hårdare regler för hur man får bete sig på nätet och på sociala medier. Skyddet för den personliga integriteten stärks och görs mer modernt genom att bland annat ett nytt brott införs: olaga integritetsintrång.

Det blir därmed straffbart att sprida känsliga uppgifter eller bilder om en annan persons hälsotillstånd, nakna kropp, sexualliv eller utsatthet för brott. Straffet är böter eller fängelse i upp till två år. För grövre brott kan man få fängelse i upp till fyra år. Förutom fängelse eller böter kan man åläggas att betala skadestånd.

– Nu blir det en tydlig kriminalisering. Ändringen innebär också att det omfattas av olaga hot. Om du hotar någon med att lägga ut ett foto då klassas det som olaga hot och du kan dömas även för det, säger Morgan Johansson, justitieminister.

Många offentliganställda befinner sig i en miljö där de utsätts för hot och därför stärks nu även sekretesskyddet för deras privata kontaktuppgifter och foton på intranät. Tidigare har skyddet bara gällt Justitieombudsmannen och myndigheter där personalen särskilt riskerar att utsättas.

Efter den senaste händelsen i Vårby gård utanför Stockholm där en man dog när en handgranat sprängdes blir den skärpta lagstiftningen när det gäller explosiva varor än mer aktuell. Ändringarna innebär att den som grips med skarpladdat vapen eller en handgranat som huvudregel kommer att häktas och dömas till minst två års fängelse.

– Vi har skärpt straffen både för grova vapenbrott och hanteringen av explosiva varor utan tillstånd. Det får till följd att den som döms får sitta längre i fängelse. Men också att det blir häktningspresumtion. När straffvärdet är så högt som två år släpps du inte i väntan på rättegång, säger Morgan Johansson.

Ytterligare en av lagändringarna på justitieministerns bord är att det blir straffbart redan att föreslå en träff för ett barn under 15 år om syftet är att begå ett sexualbrott mot barnet. Det krävs inte längre att den vuxne vidtar ytterligare åtgärder för att träffen ska bli av för att handlingen ska vara straffbar. Maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Andra saker att bära med sig in i det nya året är att skatten för pensionärer sänks ytterligare och att barnbidraget höjs. Grundavdragsbeloppet höjs för alla pensionärer som har en inkomst mellan 123700 kronor och 416300 kronor per år. Varje barn får 1250 kronor i månaden istället för 1050 kronor i månaden från 1 mars i år.

Nya lagar och förordningar i urval
  • Ny kommunallag: bland annat kan kommuner och landsting besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara föräldralediga.
  • Vapenamnesti mellan februari och april. Den som har ett vapen utan licens ska inte dömas för ansvar för detta om vapnet eller ammunitionen lämnas in frivilligt under tidsperioden.
  • Fler kommuner och landsting blir förvaltningsområde för minoritetsspråken. Till exempel fem nya kommuner för finska: Gislaved, Järfälla, Skellefteå, Söderhamn och Örnsköldsvik.
  • Minst 95 procent av inrikes brev ska delas ut inom två arbetsdagar oavsett var i landet de lämnats in.
  • Från 1 februari blir det förbjudet att ha mobilen eller annan kommunikationsutrustning i handen när man kör.
  • Regeringen får möjlighet att ändra kraven tillfälligt i plan- och bygglagen om det kommer många asylsökande.
  • Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
  • Skolplikt från sex år.