Nya böcker: Svart på vitt om jämlikhetspolitik

Bakgrundsbild: Per Molander presenterar, som ordförande för jämlikhetskommissionen, långtidsutredningen om ojämlikhet 2019. Foto: Jessica Gow/TT

De senaste åren har det skett en omsvängning i den internationella ekonomiska debatten, från marknadsekonomiska teorier till att återupptäcka staten och arbetarklassens betydelse. AiP går igenom några böcker om varför jämlikhet behövs.