Nu ska det bli andra flingor av

Foto: Pixabay

I Botkyrka väljer Socialdemokraterna i sin budget för 2022 att servera frukost till alla grundskoleelever under skoltid. En satsning som är långt ifrån gratis men som de hoppas ska ge stora effekter för eleverna.

– Två tredjedelar av eleverna äter frukost men kan vi få upp det till hundra procent så kommer vi både få det lugnare i klassrummet och möjliggöra för eleverna att de lär sig mera, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Socialdemokraterna tog fram satsningen redan inför 2018 som ett vallöfte och nu ser det ut att bli verklighet.

– Det här är klassisk socialdemokratisk politik på det sättet att det hjälper många, både dem som kommer från en socioekonomiskt ansträngd miljö och dem som kommer från en bred medelklass.

Ebba Östlin utvecklar genom att förklara att det både finns de elever som inte får i sig frukost på grund av att familjeekonomin tillåter det och att det i Botkyrka finns många familjer som pendlar och där gemensam frukost på morgonen kan bli ett stort stressmoment.

– Därför har vi i ett pilotprojekt tidigare genomfört test med frukost både på en skola i ett socioekonomiskt ansträngt område och på en skola i ett typiskt medelklassområde och vi har sett väldigt goda resultat på båda skolorna.

Satsningen kommer dock att kosta, ungefär en miljon kronor om året per årskurs med ungefär tusen elever.

– Jag har förståelse för att det här kanske inte är en lösning för alla kommuner men för oss i Botkyrka är det här något vi i våra försök sett stor effekt av för eleverna.