Nina Wadensjö: Mobilen i klassrummet en laddad fråga

Foto: Pixabay

Varför är det så laddat, det där med mobiltelefonens vara eller inte vara i klassrummet? När Stefan Löfven i regeringsdeklarationen tog upp förbudet mot mobiltelefoner under lektionstid så satte det igång många diskussioner.

Man kan få intrycket att lärare i dag är maktlösa mot en hel generation elever som ständigt surfar, messar och chattar och främst använder mobilen som leksak.

Liberalerna och Socialdemokraterna har kunnat göra gemensam sak i frågan sedan valrörelsen. Att förbjuda mobiler i skolan var ett av S förslag inför valet och att liberalerna vill ha det så har varit känt länge. Med den nya regeringsöverenskommelsen gör viljeinriktningen ännu tydligare, en lag ska tas fram.

Men det finns regler redan nu när det gäller mobiltelefoner i skolan. 2007 blev det tillåtet för lärare att beslagta elevers mobiltelefoner om de stör ordningen. Jan Björklund var den drivande kraften bakom den förändringen. 2016 förtydligades det att varje skolas rektor kan fatta beslut om såväl mobilförbud som andra regler gällande mobilanvändning i klassrummet och skolan.

Räcker inte det? Det tycker många. Det finns till exempel forskare som hävdar att man missar pedagogiska möjligheter när mobilen inte används som redskap, till exempel för att göra filmer eller söka fakta. Andra hävdar att det är ett slag i luften att förbjuda just mobiltelefoner eftersom eleverna ändå har tillgång till läsplattor och datorer i de flesta klassrum, nödvändiga för nutidens undervisning.

Några betonar att mobilerna är viktiga redskap på framtidens arbetsmarknad, så att förbjuda dem i klassrummen riskerar att försämra elevernas förutsättningar.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”En brittisk rapport gjord av London School of Economics pekar på att de elever vars studieresultat påverkas mest positivt vid mobilförbud främst är de elever som har det svårt i skolan.”[/blockquote]

Men det finns mer att fundera över. En brittisk rapport gjord av London School of Economics pekar på att de elever vars studieresultat påverkas mest positivt vid mobilförbud främst är de elever som har det svårt i skolan, medan de mest högpresterande eleverna inte påverkas alls. Det tyder på att gemensamma regler om mobilförbud för alla svenska skolor skulle kunna vara viktiga för förbättrade resultat, inte minst för de svagaste eleverna.

Dessutom har en doktorsavhandling vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg visat på samband mellan flitig mobilanvändning och depressioner och sömnproblem, inte minst hos unga vuxna. Det är inte den enda rapporten som borde få oss att tänka till.

Men vi vet fortfarande ganska lite om vad det ständigt uppkopplade livet gör med våra hjärnor och vår förmåga att tänka nytt och klart. Att under skoldagen få möjlighet att fokusera på undervisningen och att samarbeta och samtala direkt i möten med elever och lärare är viktigt. Just detta krävs ju även i arbetslivet där mobilfria möten och regler för hur du använder internet under arbetsdagen blir allt vanligare.

Människan vill ha roligt, lek fyller oss med glädje och sociala sammanhang gör att vi känner att vi är viktiga. Telefonen kan ge oss allt detta, åtminstone för stunden. Men kanske ska vi alla fundera lite på vad vårt ständiga sneglande på skärmen gör med vår uppmärksamhet på omvärlden.

Mobilberoende är en stark kraft. Frågan om mobil i skolan är därför viktigare än man först kan tro.