Ministrarna som tjänar på att stoppa bankskatten

Riksdagsledamöter som stoppade förslaget till en tillfällig skatt på bankernas räntevinster äger själva aktier i storbankerna. 
Även ministrar äger aktier i storbankerna.
Det är tillåtet, men är det lämpligt?