Mer pengar och ny organisation ska ge mindre förskolegrupper i Göteborg

Barn lägger pärlplatta

Göteborgs stads rödgröna styre föreslår att 50 miljoner kronor används under nästa år för att minska barngruppernas storlek i förskolorna under 2018. Till detta kommer att de tio stadsdelsnämnderna i Göteborg som ansvarar för förskolan har ansökt om 98 miljoner kronor från regeringens satsning på att minska förskolegruppernas storlek.

Dessa närmare 150 miljoner kronor kan innebära att runt 300 ytterligare förskollärare eller barnskötare kan anställas. För en genomsnittlig förskola innebär det en förstärkning med en halv tjänst.

– Vi vet att små barn behöver trygga små grupper för att kunna utvecklas i sin takt. I många fall är barngrupperna alldeles för stora och vi ser hur förskollärare går på knäna. Äntligen kan vi göra en satsning som på riktigt kan minska barngrupperna, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

I dag är det brist på utbildad förskolepersonal, men det rödgröna styret hoppas att mindre barngrupper ska göra att fler vill jobba inom förskolan.

– Förskolan lägger grunden för barns framtid, att skapa en trygg förskola och få en rimlig arbetsbelastning är en viktig välfärdsprioritering, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dag har förskolorna i Göteborg i snitt 17 barn per grupp. Sedan 2012 är det en minskning med 0,7 barn per grupp. Skolverkets riktlinjer är att en förskolegrupp ska ha 15 barn. Gör Göteborgs stad skulle det kosta 300 miljoner kronor extra per år för att nå det. För att nå dit föreslår det rödgröna styret att utöka satsningen för mindre förskolegrupper till 60 miljoner 2019 och 70 miljoner 2020.

Det politiska styret vill nu uppmuntra förskolorna att inspireras av den så kallade Kungsbackamodellen, en modell som även finns i Borås. Den innebär att man utnyttjar befintliga lokaler bättre, ser till att barnen får vistas mer ute och att förskolorna omorganiseras så att barngrupperna kan delas upp då flest barn är på plats. Det innebär att förskollärarnas pedagogiska arbete koncentreras till dagtid och då kan barngrupperna vara mindre.