Mer än 100 nya anställda i Göteborgs skolor

DavidIvar wikimedia commons

Mer än 100 nya anställda i Göteborgs skolor. Det är resultatet av de 70 miljoner kronor som Göteborgs stad använt till satsningen på lågstadiet. Gamlestadsskolan är en av de skolor som nu lyckats få eleverna att tidigt lära sig läsa.

– Det här är något av det viktigaste vi gör, att satsa på de yngsta eleverna. Med rätt stöd tidigt har de lättare att klara sig väl genom hela skolgången, säger Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Hälften av de nyanställda är lärare, förskollärare och specialpedagoger. Andra hälften är annan personal som är viktiga både för eleverna och lärarna, som gör att de kan ägna sig åt undervisning i stället för administration eller annat som ska fixas. I denna personalgrupp ökade personalstyrkan med 9 procent under läsåret 2015/16, enligt en färsk redovisning.

– Det är fantastiskt roligt att så många skolor kunnat anställa fler. Vi behöver fler vuxna i skolan med rätt kompetens. Vuxna som ser varje elev, inspirerar, motiverar och stöttar, säger Karin Pleijel.

Det är dock inte bara lågstadiet som fått mer pengar. Totalt sett har rödgrönrosa ledningen i Göteborgs stad satsat 350 miljoner kronor extra på skolan i år och ifjol. Det har lett till att ännu fler har kunnat anställas även i de högre klasserna.

Karin Pleijel menar att hon under lång tid har sett det finns stora behov ute på skolorna.

– Många lärare och annan skolpersonal sliter hårt, personal och elever är stressade och det finns utbredd psykisk ohälsa. Vi hoppas att det här är början på en utveckling mot en bättre skola. Steg för steg arbetar vi för en skola som alla kan vara stolta över, säger hon.

Hennes viktigaste mål är att alla ska få en skola som ständigt strävar efter högre kvalitet, där varje elev får lust att lära och klarar skolan, en skola där det är attraktivt att jobba.

– Skolan ska erbjuda en varm och professionell miljö, där alla elever blir sedda och peppade att anstränga sig och utmana sina bekvämlighetszoner. Och där elever som behöver får extra stöd. Den som är hungrig, trött eller mår dåligt har också svårt att klara skolan, säger hon.

I detta arbetet ser hon att elevhälsan har en särskilt viktig roll.

På Gamlestadsskolan hade alla elever ”knäckt läskoden” redan innan jul i årskurs ett. Detta som en följd av lågstadiesatsningen och ett eget strukturerat förbättringsarbete.

Gamlestadsskolan har anställt två extra pedagoger och infört mer strukturerad undervisning redan från förskoleklass. De har kunnat dela två förskoleklasser till tre och därmed kunnat minska barngrupperna. Bornholmsmodellen infördes för den förberedande lästräningen och matematikarbetet gjordes mer strukturerat.

– De har redan under förskoleåren kunnat identifiera vilka barn som behöver extra stöd, och kunnat ge dem stöd tidigt. Det är ett oerhört viktigt arbete för dem som behöver det mest, säger Karin Pleijel.