Med äldreomsorgen på agendan

Ilan de Basso. Foto: Anna Hållams

– Jag är naturligtvis förväntansfull och ser fram emot konstruktiva diskussioner om hur vi förbättrar och utvecklar äldreomsorgen i vårt land. Men man kan inte bortse från att ett stort ansvar också vilar på oss som är kommunpolitiker.
Det säger Ilan De Basso som är föredragande för äldreomsorgen på partikongressen.