”Man är ju inte populär”

Nina Tuncer (S) är förste vice ordförande i socialnämnden i Eskilstuna.
– Jag önskar att allmänheten visste hur vårt arbete ser ut säger Nina Tuncer och fortsätter: Det finns politikerförakt, för människor vet inte hur det ser ut, de blir jätteförvånade när jag kanske är på en fest och plötsligt måste avbryta för att jourtelefonen ringer.