M-ledningen tyst om moderata lagbrott

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Foto: Andreas Åberg

”Hur skall land med lag kunna byggas om de som är folkvalda inte själva kan respektera lagen?”, undrade Moderaternas riksdagsgruppledare Tobias Billström 2018.
Men när nu Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson (M) vägrar följa bosättningslagen är det tyst från M-ledningen.

(Uppdaterad med kommentar 220520)

Staffanstorp utmanar rättsstatens principer, anser Länsstyrelsen i Skåne. Detta sedan den M-SD-ledda kommunen vägrat ta emot de fyra kvotflyktingar som anvisats enligt bosättningslagen.

– Lagstiftning eller inte. Den här lagen är djupt ifrågasatt, säger Christian Sonesson (M) till DN.

Kommunledningen i Staffanstorp ägnar sig alltså åt en form av civil olydnad, en politisk aktion som Moderaterna annars tar starkt avstånd från. 

Partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell (M) föreslog nyligen till och med en straffskärpning för klimataktivister som stoppar trafiken, från två veckors fängelse till fängelse i minst ett år.

– Det skulle innebära att de aktivister som spärrar av en väg häktas i nära anslutning till brottet och sedan sitter häktade under rättegången och i avvaktan på att avtjäna sina straff. Reaktionen blir omedelbar och aktivisterna kommer inte kunna fortsätta begå brott, sa Johan Forssell (M) till DN.

Sandra Lamborn, kampanjledare på Greenpeace reagerade starkt på Forssells utspel:

– Förslaget är inte bara helt oproportionerligt i relation till handlingen. En sådan lag skulle inskränka rätten till yttrandefrihet. Det vittnar om en oerhört oroväckande tendens att på olika sätt förbjuda och tysta aktivister som använder sig av civil olydnad som ett medel för att uppnå förändring.

Riksdagsgruppledaren Tobias Billström (M) var mycket tydlig när han 2018 kritiserade EU-parlamentarikern Malin Björck (V) för att ha medverkat till att stoppa en beslutad avvisning. 

”En sittande riksdagsledamot som anser att man har en självklar rätt att delta i att praktiskt stoppa en helt legal åtgärd. Summa summarum: Hur skall land med lag kunna byggas om de som är folkvalda inte själva kan respektera lagen?”, skrev Billström på Facebook.

– Det blir lite parodiskt att läsa när det ställs mot tystnaden från Moderaternas partiledning kring det som skett i Staffanstorp. Där har vi en folkvald, en riksdagskandidat, som aktivt bryter mot lagen och medvetet motarbetar myndigheters arbete. Det kan han uppenbarligen göra utan att det skapar någon som helst reaktion från Billström eller Moderaternas partiledare, säger migrationsminister Anders Ygeman (S).

Innan han blev minister 2006 idkade Billström (M) själv civil olydnad genom att vägra betala tv-licensen. Billström betonade dock 2018 vikten av att följa lagen i just migrationsfrågor.

”I Sverige har tvärtom ett narrativ fått fäste som säger att lagbrott i samband med asylärendens handläggning är något upphöjt, närmast positivt. Det måste ändras”, skrev Billström som krävde hårdare påföljder.

Även politiska.

”I många andra länder hade politiska karriärer gått i stöpet om man brutit mot lagar eller aktivt motsatt sig myndigheternas lagliga arbeta med att arbeta efter dem.”

Men när nu ett moderat kommunalråd medvetet bryter mot lagen i ett asylärende är den moderata partiledningen tyst.

– Vi kommer återkomma om vi har något att kommentera, svarar Moderaternas pressekreterare Karl Opdal DN 13 maj. (Se kompletterande kommentar nedan)

– Det vore väl på sin plats att Moderaternas partiledning tar bladet från munnen och berättar hur de ser på partiets agerande i Staffanstorp. Tystnaden ger ju intrycket av att beteendet är sanktionerat. Det förutsätter jag att det inte är. Alla ska följa lagen, även folkvalda moderater, säger Anders Ygeman (S).

Moderaterna var starka motståndare till bosättningslagen, enligt vilken alla kommuner ska vara med och dela på mottagandet. Men partiet röstade för lagen 2016. 

Knappt hade lagen trätt i kraft förrän tre av de M-riksdagsledamöter som röstat för, Erik Andersson, Fredrik Schulte och Sofia Fölster, bröt mot samma lag i egenskap av fullmäktigeledamöter i Täby och Nacka, när dessa kommuner sa nej till att ta emot det anvisade antalet nyanlända, med hänvisning till bostadsbrist.

I riksdagens uppförandekod står det: ”den offentliga makten utövas under lagarna. För att upprätthålla legitimiteten för denna princip är det lika självklart som viktigt att ledamöterna själva följer de lagar de stiftar.”

Uppdaterat 220520:

Moderaternas presstjänst menar att det är felaktigt att påstå att partiet centralt ”låtit situationen i Staffanstorp passera okommenterat”. M hänvisar till en kommentar från partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard i Kvällsposten/Expressen 16 maj.

Kommentaren, en vecka efter att frågan först uppmärksammades, fokuserar på att Staffanstorps motivering att prioritera flyktingar från Ukraina före kvotflyktingar i grunden är rätt, snarare än på kritiken om att Christian Sonesson (M) bryter mot lagen.

”Det beräknas komma 80 000 skyddsbehövande från Ukraina. Vi menar att det är rätt att fokusera på dem och det är därför vi från Moderaterna har sagt att Sveriges kvotflyktingmottagande i detta läge måste ned till nära noll. Men som med allt annat måste det ske i rätt i ordning. Först måste vi jobba för att ändra regelverket. De regler som finns ska följas”, skriver Maria Malmer Stenergard (M) i en kommentar.