Bryter mot lag de själva stiftat

De moderata riksdagsledamöterna Fredrik Schulte, Erik Andersson och Sofia Fölster röstade igenom bosättningslagen om att alla kommuner ska ta emot nyanlända.
Nu bryter de mot samma lag i egenskap av fullmäktigeledamöter i Täby och Nacka.

Att vara riksdagsledamot innebär att man tar plats i den lagstiftande församlingen. Den 27 januari klubbade riksdagen lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

På plats i kammaren och röstade igenom lagen var Fredrik Schulte (M), Erik Andersson (M) och Sofia Fölster (M).

Den så kallade bosättningslagen trädde i kraft 1 mars. Men redan efter ett halvår bestämmer sig moderatledda Ekerö och Täby att inte följa lagen. Förra veckan förklarade även Anna Kinberg Batras hemkommun Nacka att de också säger nej till att ta emot det antal nyanlända som de blivit anvisade.

Högsta beslutande församling i kommunerna är fullmäktige. Där återfinns tre av de riksdagsledamöter som personligen har stiftat lagen: Fredrik Schulte (M) och Erik Andersson (M) i Täby och Sofia Fölster (M) i Nacka. Det innebär att de alla bryter mot den lag de själva varit med om att stifta.

Det är inte första gången som M-politiker använder lagtrots som politisk påtryckning.  Den moderata landstingsledningen fick stark kritik i början 2000-talet när Ralph Lédel (M) konsekvent nonchalerade balanskravet och redovisade miljardunderskott motsvarande vad stockholmarna får betala i skatteutjämning.

– Perssonplundringen måste stoppas, sa Ralph Lédel.

– Politikerna ägnar sig åt en sorts lagtrots. De sätter sig över folkets yttersta företrädare i riksdagen, sa kommunalrättsexperten Curt Riberdahl.

M-kommunernas vägran att följa bosättningslagen liknas nu vid en form av civil olydnad, en princip som Moderaterna brukar ta avstånd från.

”Civil olydnad är inget acceptabelt politiskt arbetssätt. Det underminerar demokratin och ställer de svaga och tysta åt sidan”, skrev till exempel Fredrik Reinfeldt, tidigare Täbypolitiker och statsminister i boken ”Stenen i handen på den starke”.

Moderaterna värderar som parti laglydighet högt. Att inte driva en politik som upprätthåller lagar och regler är att acceptera att människors frihet beskärs, enligt partiets rättspolitiska talesperson Beatrice Ask (M).

Ekerö, Täby och Nacka skyller lagtrotsen på bostadsbrist. Men enligt Moderaternas riksdagsmotion om rättsstaten är det fel att skylla lagbrott på ”bakgrund” eller olika ”yttre förhållanden”:
”den enskilde måste ändå ytterst ta ett personansvar för sina handlingar”, skriver Beatrice Ask.

I Moderaternas rättspolitiska principer ingår även en tro på ”individens möjligheter till bot och bättring och till mer positiva livsval”.

Det har Socialdemokraterna i Täby tagit fasta på. Oppositionsrådets Annica Gryheds (S) förslag att Täby ska utarbeta en plan för att skapa boende åt nyanlända på och kort och lång sikt, det vill säga följa bosättningslagen, röstades dock ned på kommunfullmäktige 29 november.

Fredrik Schulte och Täbys kommunalråd Leif Gripestam kräver nu att Moderaterna bryter migrationsuppgörelsen.