Löfvens sista regeringsförklaring

Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande. Foto: Riksdagens webb-tv

Satsningar på välfärden och hårdare tag mot kriminella var temat för statsministern tillsammans med en lång rad andra reformer.

Det var en allvarstyngd statsminister som äntrade talarstolen på tisdagen. Jobben, klimatet, välfärden och tryggheten är det viktigaste för Sverige nu efter den svåra tiden med pandemin.

Statsministern gick som brukligt igenom landets säkerhetsläge och relationer till andra länder. Försvarssamarbetet med Finland och Nato ska fördjupas. Fem nya regementen och en extra flygflottilj ska skapas och vara i bruk senast 2025.

Hårdare tag mot brottslighet införs genom att straffrabatten för unga tas bort vid grövre brott. Fler poliser, stärkta sociala insatser föreslås också.

Höjt pensionstillägg och trygghetspension för den som är utsliten och över sextio år presenterades tillsammans en rad andra satsningar på välfärden och skolan.

Oppositionen är som väntat kritisk men Aktuellt i Politiken får tag i tre riksdagsledamöter från Socialdemokraterna som upplever regeringsförklaringen och det nya riksdagsåret mer positivt.

Olle Thorell (S) riksdagsledamot Västmanland

Hur var invigningen?

Olle Thorell.

– Det kändes högtidligt. Speciellt nu när vi inte har samlats sedan länge. Men också lite vemodigt att det är Stefans Löfvens sista regeringsförklaring. Han har verkligen gjort ett dagsverke i demokratins namn han ska vara stolt över. Alltid tagit tydlig ställning mot främlingsfientlighet och antisemitism. Jag tror att hans efter eftermäle borde bli: han stod rakryggad mot rasismen. Det är det vi kommer tänka på när vi minns hans regeringstid. När länder runt om i Europa flackade med blicken mot högerextrema krafter stod Stefan Löfven stadigt.

Vad tror du om de statliga mottagningscenter för flyktingar som ska utredas?

– Det är ju viktigt att mottagandet blir likvärdigt för alla som kommer. Samlar det på några ställen så att det kan ske på ordnat sätt. Vi måste se till att de har närhet till den kompetens som behövs, då kan statliga mottagningscenter vara en väg att gå.

Vad var bäst i regeringsförklaringen?

– Som västmanlänning hurrar man så klart över att statsministern bekräftar att Mälardalens högskola ska bli universitet! Det är fantastiska nyheter. Ett viktigt vallöfte som infrias.

 

Linus Sköld riksdagsledamot (S) Norrbottens län

Vilka satsningar i regeringsförklaringen ligger dig och din valkrets närmast om hjärtat?

Linus Sköld.

– Jag tycker att de stora satsningarna på stärkt arbetsmarknadspolitik, stärkta socialförsäkringar, pensioner och välfärd är mycket välbehövliga i alla valkretsar. Men som ledamot från Norrbotten lyssnar jag extra noga på de delar som handlar om satsningar på infrastruktur som vägunderhåll, järnvägssatsningar och Norrbotniabanan.

Viktigt för vårt län är också de delar som handlar om den gröna nyindustrialiseringen där vi i Norrbotten går före.

Som ledamot i utbildningsutskottet lägger jag särskild vikt vid de reformer som handlar om en mer rättvist skolsystem, ett reformerat skolval och en mer rättvis skolpeng.

Vad tänker du om att strandskyddet ska lättas upp och ges mer lokalt inflytande?

– En mycket välbehövlig reform!

Vad tror du om höstens riksdagsarbete, med tanke på allt som pågår politiskt?

Höstens arbete ser ut att bli komplicerat. Men jag utgår ifrån att det finns goda möjligheter att komma fram med vår politik, även om vägen inte ser ut att bli rak.

Åsa Lindestam första vice talman (S)

Hur känns det nu efter riksmötets öppnande?

Åsa Lindestam.

– Ja, allt mingel är ju inställt så det är lite tråkigt att inte kunna träffa alla. Men det blir ett ljusspel ikväll och det ser vi fram mot.

Vad tror du om hösten?

– Jättemycket att göra. Alla är glada att vara tillbaka. Jag tror det blir väldigt många debatter. Det har redan nu kommit in ett stort antal interpellationer precis som under hela våren.

Har riksdagsarbetet funkat under pandemin?

– Det har gått bra med besluten. Men småpraten emellan, det där vid fikabordet och i korridoren har inte funnits så klart. Jag tror att småpratandet är väldigt viktigt. Så det ska bli bra att kunna ses live.

Vad tar du med dig från regeringsförklaringen?

– Regeringsförklaringen var bra, allvarlig. Jag är ju gammal försvarspolitiker så jag gillade särskilt delarna om fred och att motverka kärnvapen. Och att det ska bli fler regementen.

Men sedan gillade jag även det där med att ”barn ska kunna välja, skolor ska inte kunna välja barn”. Och att pensionärerna får en slant extra, det tror jag är välkommet.

Viktiga budskap över lag från statsministern. Inte minst att de som inte är vaccinerade måste ta sitt ansvar att göra det.

Snart kommer det bli en ny statsminister, vad tror du, kommer riksdagen att trilskas?

– Jag har inte varit tillbaka tillräckligt länge här på plats för att riktigt höra hur snacket går bland ledamöterna. Så jag vet inte. Processen går till likadant som förra gången. Någon vecka efter kongressen och att statsministern lämnat in begäran om att bli entledigad kommer talmannen tillfråga den som blir vald av kongressen. Och sedan får riksdagen rösta.

Det lutar ju starkt åt att det blir Magdalena Andersson som blir ny statsminister, det tycker jag är jättekul. Jag gillar henne.

Henrik Persson
[email protected]

Sex oväntade nyheter i regeringsförklaringen

  • Inga nya konfessionella skolor får startas och de som finns ska granskas hårdare.
  • Rabatt av straff för unga tas bort vid grövre brottslighet.
  • Strafflindring för den som samarbetar med Polisen vid utredningar.
  • Statliga mottagningscenter för flyktingar utreds.
  • Strandskyddet lättas upp i glesbefolkade områden och ökat lokalt inflytande ges.
  • Tidningar ska kunna delas ut varje dag i hela landet genom ökat stöd till distribution.