Löfvens bortglömda sommartal visar på vägen framåt för S

Stefan Löfven borde göra en ”note to self”: Nästa gång jag ska avgå ska jag inte hålla ett så bra politisk och ideologiskt tal först. För då glömmer alla bort det man sa om hur socialdemokratin kan och bör ta sig an de orättvisor och samhällsproblem som drabbar vanligt folk.

I skuggan av all – högst nyhetsmotiverad – rapportering, analyser och spekulationer som har följt på Löftens avgångsbesked är det därför viktigt att också se på vad Socialdemokraternas partiordförande faktiskt sa i sitt sista sommartal.

Löfvens egna personliga berättelse är stark

Stefan Löfvens egna personliga berättelse är stark. Hans biologiska mamma hade det så knappt ekonomiskt att hon tvingades lämna bort en av sönerna till en fosterfamilj. Det här var i en annan tid, då inkomstklyftorna var ännu större än idag, fattigdomen fortfarande utbredd och ojämställdheten ingrodd. Omständigheter och förutsättningar gjorde att mamman behövde fatta detta svåra beslut, men förvissad om att Stefan skulle få det bättre hos en annan familj. För socialdemokratin hade börjat bygga upp ett starkt samhälle som fanns där inte minst för de sämst ställda.

Stefan Löfven fick växa upp i en trygg och varm familj. Samhället och medmänniskorna fanns där. För barnavårdsmyndigheten var han ett nummer. Inget ont i det; det ska vara ordning och reda. Men för familjen blev han Stefan. Det finns ett talesätt på engelska: ”it takes a village to raise a child”. På svenska säger vi kanske bara ”välfärd”, ”trygghet”, ”barnets bästa” eller ”gemenskap”.

avsky mot klassamhället

De egna erfarenheterna bidrar till att forma Stefan Löfvens starka engagemang för samhället, medmänniskorna, arbetskamraterna. Hans avsky mot klassamhället, ojämställdheten och orättvisorna är en självklar utgångspunkt många år senare, då han håller ett av sitt livs viktigaste tal. Han noterar att väldigt många människor har fått egna insikter om betydelsen av gemenskap. Att vi behöver varandra – i vardag och kris. Politik spelar roll.

För att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att bekämpa gängkriminaliteten. För att minska klyftorna mellan stad och land. Eller för att bekämpa en pandemi.

Stefan Löfven kan mycket väl gå till historien som statsministern som lyckades hantera några av de svåraste kriserna som har drabbat det svenska samhället. Men som partiledare visar han att han också kan och vill agera utifrån vad kriserna har blottlagt. Nu behöver politiken därför göra en kraftsamling för att förbättra förutsättningar och villkor för de som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen. För att kvaliteten och omsorgen ska bli ännu bättre. Det behöver få kosta, konstaterar Löfven.

samhällsutvecklingen har bytt riktning

På ett övergripande plan är Löfvens kanske viktigaste budskap att den svenska samhällsutvecklingen har bytt riktning. Från den moderatledda regeringens gigantiska skattesänkningar och försämringar av a-kassa och sjukförsäkring, privatiseringar och passivitet inför kriser har vi nu gått till ökade investeringar inte minst i välfärden. I varandra.

Det kan handla om rätt till arbetskläder för anställda inom äldreomsorgen. Det kan handla om att höja statusen på yrket genom att skydda titeln undersköterska. Det ska krävas utbildning – som fler ska kunna få genom en nationell kompetenssatsning.

pensionerna har börjat – och ska fortsätta att – höjas

Men Löfven pekar också på att pensionerna har börjat – och ska fortsätta att – höjas. Pensionärsskatten tas bort och ett pensionstillägg riktas till alla de som efter ett långt och slitsamt arbetsliv har en allt för låg lön. Det politiska målet är att alla få minst 70% av sin tidigare arbetsinkomst i pension.

Samhällsutvecklingen har också tydligt visat att marknadsexperimenten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen har misslyckats. Löfven skräder inte orden: ”Marknadsaktörer som försämrar villkoren för de anställda gör mig förbannad. Marknadsexperimenten i välfärden måste ta slut nu.”

Istället bör det vara andra mål som styr den politiska inriktningen: jämlikhet och rättvisa. Jämlikhet är dessutom, säger Löfven, ”det bästa sätet att organisera ett samhälle på.” Och grunden för allt detta läggs i skolan. Skolresultaten ska höjas. Det ska vara ordning & reda i klassrummen. De som har halkat efter på grund av pandemin ska inte lämnas efter.

arbetslöshet är för ett slöseri

Stefan Löfven vet att arbetslöshet är för ett slöseri med människors lust och kapacitet att bidra. Till samhället – och till sin egen försörjning. Det har burit hans engagemang sedan åren inom fackföreningsrörelsen. Och det speglar också hans politik idag – som ledare för en socialdemokratiskt ledd regering.

Därför har krispolitiken varit inriktad på att säkra jobben och skapa ökad trygghet för löntagare. En förutsättning för detta har varit en ansvarsfull ekonomisk politik. Det var rätt att kombinera stora satsningar på jobb och välfärd med att se till att staten har ekonomiska muskler när en kris slår till. För det är alltid vanligt folk – löntagare, pensionärer, barnfamiljer med vanliga eller låga inkomster – som drabbas hårdast av en kris. Höginkomsttagare och kapitalägare klarar sig alltid. För de har större marginaler.

För att klara jobben i en kunskapsstyrd ekonomi krävs utbildningar som gör att fler kan ta de jobb som växer fram. Därför har regeringen Löfven byggt ut kunskapslyftet, som nu får 450 000 platser. På så vis har socialdemokratin bidragit till att kraftsamla för att pressa tillbaka arbetslösheten.

samma dignitet som välfärdsbygget

Vår tids ödesfråga är ändå klimatkrisen, konstaterar Löfven. Sommarens många naturkatastrofer och extremväder gör att detta blir tydligare för fler. Krisrapporten från FN:s klimatpanel är uppfordrande. Och Stefan Löfven är också tydlig: Sverige ska ta vårt ansvar. Vi ska ta ledartröjan i en ambitiös men rättvis klimatomställning. Den uppgiften bör nu få samma dignitet som välfärdsbygget.

Men för Stefan Löfven är klimatomställningen en möjlighet för Sverige – inte bara något nödvändigt ont. Därför är det en stor framgång att det nu i Sverige har börjat tas fram fossilfritt stål. Ny teknik skapar nya jobb. Det är så välfärden ska finansieras.

Parallellt med det behöver vi fortsätta ligga på för minskade utsläpp. Visionen finns där: Sverige ska vara världens första fossilfria väldfärdsland. Det går att kombinera trygghet och välstånd med ansvar och hållbarhet.

Löfven är också internationalist. Bilderna från Afghanistan väcker avsky. Här handlar det för Löfven inte minst om att EU måste samla sig. Skapa säkerhet för människor som behöver fly – men också hitta ett förhållningssätt till den nya regimen.

skapa trygghet i vardagen och på gator och torg

Som partiledare för Socialdemokraterna är kampen för att stoppa såväl skjutningar som mäns väld mot kvinnor viktiga. Det handlar om att ingen ska ha rätt att bruka våld mot andra. Om att skapa trygghet i vardagen och på gator och torg. För även här är det inte minst de människor som lever i utsatta områden som drabbas hårdast av gängkriminalitet.

Men detta är maratonlopp. Fler poliser och skärpta straff behöver kombineras med att inte en skattekrona går till kriminella nätverk. Långsiktigt handlar det om att stoppa soppa nyrekryteringen. Då behövs en seriös politik för att bryta segregationen. Det kräver politiska lösningar – inte fler marknadslösningar. Gängen är nu under hård press, och Löfvens löfte är tydligt: Vi kommer aldrig att backa. Samhället är alltid starkare än gängen.

Valet nästa år blir ett viktigt vägval för Sverige. Här kommer socialdemokratin att stå upp för alla människors lika värde – mot högerextremism. Det är en kamp om samhällssyn. Ska vi gå i riktning mot ökad jämlikhet, trygghet, solidaritet och demokrati – eller i en riktning som drar isär samhället och går tillbaka till en över- och underordning som högern på olika sätt alltid verkar för?

För Stefan Löfven är valet tydligt: ”Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors lika värde.” Det är ingen dålig utgångspunkt när Socialdemokraterna nu ska mejsla ut en väg framåt.

Strax innan Stefan Löfven höll sitt sista sommartal höll SSU:s nya ordförande Lisa Nåbo ett inspirerande tal. Hon talade bland annat om hur hon såg fram emot att Socialdemokraterna under ledning av Stefan Löfven skulle vinna valet nästa år.

Så kan det mycket väl bli – och ändå inte. Socialdemokraterna har goda möjligheter att öka väljarstödet och få mandat för en stark jämlikhetspolitik som sätter jobben, välfärden, klimatomställningen och kampen mot brottsligheten främst. Men det kommer att vara någon annan än Stefan Löfven som leder det arbetet. Den som tar över kan dock gärna gå tillbaka till Stefan Löfvens sista sommartal för inspiration och tankar om hur socialdemokratin ska kunna vinna valet nästa år.