Löfven: S ska krossa hedersförtrycket

Stefan Löfven manade socialdemokratin och dess företrädare till hård kamp mot hedersförtrycket i sitt kongresstal.

– Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet.

I sitt tal strax före att kongressen skulle diskutera kompetensförsörjning lade Löfven ut texten om allas rätt till utbildning och den socialdemokratiska bildningstraditionen.

Han tog det vidare till vad han kallade ”ett av de mest avskyvärda förtrycken av alla”. Hedersförtrycket.

– Jag har svårt att ta ordet heder i min mun, när vi talar om det förtryck, den förföljelse, den stympning och det besinningslösa våld som riktas mot barn och unga i Sverige, med heder, bara som en falsk och usel ursäkt.

– Men jag kan inte tala om allas möjligheter i livet, utan att tala om att flickor och pojkar fortfarande förvägras sitt eget val av utbildning, av arbete, av kärlek, av liv.

Löfven citerade Fadime Sahindal, SSU-medlem och en av dem som förde upp hedersvåldfrågan i ljuset, men betalade ett högt pris:

– De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater, eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka. Så berättade Fadime Sahindal i riksdagen, i november 2001. Två månader sedan var hon mördad.

18 år senare har en del hänt, rättssystemet, socialtjänsten, skolorna har mer kunskap, men det görs långt ifrån tillräckligt för denna stora grupp mycket utsatta unga människor i Sverige, enligt statsministern. Det handlar om uppskattningsvis 100 000 unga främst kvinnor, men pojkar.

– Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga, manade Löfven och fick en av kongresstalets längsta och mest laddade applåder.

Socialdemokraterna ska inte bara se detta och bekämpa det utan även ta på sig uppdraget att gå i bräschen i kampen, tills dess det är utrotat.

– Socialdemokratin är grundad för att skapa frigörelse från förtryck. Detta förtryck ska krossas.