Löfven ”Kinberg Batra har förlorat kompassen”

Moderatledaren Anna Kinberg Batra öppnar för en gemensam alliansbudget redan i höst, vilket skulle kunna fälla regeringen.

Moderaterna vill även samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott.

– Det här är ett moderat ledarskap som totalt har tappat sin kompass, säger Stefan Löfven.

Anna Kinberg Batra kommer i dag med helt nya besked.

– Jag skulle vilja se en gemensam alliansreservation. Det är vi inte överens om än, men det skulle jag vilja att vi kan bli. För då skulle vi kunna stoppa skadliga skatter som hotar jobb och tillväxt.

Detta är en ny inställning från moderatledaren, som under lång tid varit pressad av en intern opinion i partiet att utnyttja den. Sverigedemokraternas Jimmie Åkeson har gjort klart att han skulle rösta på en M- ledd budget vilket skulle utlösa en regeringskris.

Är Kinberg Batra nu beredd att bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna?

– Det här är ett moderatbesked. Vi är ännu inte överens hur vi skulle agera i det läget. Jag tycker att vi i så fall ska vara beredda att ta regeringsansvar, även om det är svårt.

Jan Björklund (L) och även Annie Lööf (C) upprepar idag sitt nej till en regering med stöd av SD.

– I dag saknas parlamentariska förutsättningar att bilda en alliansregering, tillstår Kinberg Batra.

Stefan Löfven är starkt kritisk till Kinberg Batras utspel. Politisk instabilitet och en regeringskris där SD är vågmästare är dåligt för Sverige. Särskilt nu när säkerhetsläget har försämrats i vår omvärld och där beskedet om en hård Brexit och Donald Trumps tillträde skapar osäkerhet om världsekonomin.

Löfven påminde om att han just är hemkommen från det ekonomiska toppmötet i Davos där han under temat ledarskap har talat med ledare från hela världen om stora globala utmaningar.

– I de här tiderna behöver Sverige stabilitet, trygghet, långsiktighet. Det kräver våra medborgare. Det kräver vår industri. I en orolig tid tar vi ansvar för landet.

– Vi har stora utmaningar fram för oss, inget av detta blir bättre med politisk instabilitet, säger Löfven.

Anna Kinberg Batra markerar även en förändrad inställning till Sverigedemokraterna. Moderaterna kommer inte att avstå från att lägga fram förslag eller får igenom allianspolitik bara för att det skulle innebära stöd från Sverigedemokraterna.

Tidigare har man lagt fram förslag i hopp om att SD ska rösta på dem men nu öppnar Kinberg Batra för förhandlingar med SD i riksdagens utskott.

– Vi ska inte utesluta att bilda majoriteter med Sverigedemokraterna det betyder att vi måste prata med varandra i utskotten. Däremot vill jag inte inleda regeringssamarbete eller budgetförhandlingar, säger Kinberg Batra.

Varför har Moderaterna ändrat sig?

Efter två år har strategin att vinna tillbaka väljare från SD inte gett resultat, samtidigt som det interna trycket ökar på Kinberg Batra.

– Vi får daglig kritik och frågor: Vill ni det här på riktigt? Jag vill minska det tvivlet, säger Kinberg Batra.

Löfven tolkar Kinberg Batras utspel som ett tecken på Moderaternas misslyckande.

– Jag noterar nu att moderatledaren verkar ha gett upp tanken på att vinna förtroendet genom ny politik och istället pratar om samarbete med Sverigedemokraterna för att erövra makten.

– Det här ger intrycket av ett moderat ledarskap som totalt har tappat sin kompass, säger Löfven.

Det är märkligt, enligt Löfven, att Kinberg Batra talar om att ta stöd av SD utan att de skulle kräva någonting tillbaka.

– Det är ingen annan som tror på detta.

Stefan Löfven kritiserar ”den politiska cirkusen” i form av Kinberg Batras ständigt nya besked i regeringsfrågan.

– Jag har haft en och samma inställning till det parlamentariska läget, till blockpolitiken, och till Sverigedemokraterna, medan moderatledaren har kunnat presentera en ny inställning ungefär en gång i månaden.

Fler bedömare talar idag om det slutgiltiga beviset på alliansens upplösning. Löfven utgår från att regeringen sitter säkert.

– Eftersom det är tydligt att de borgerliga partierna har vitt skilda uppfattningar huruvida man ska utsätta Sverige för en sådan stor osäkerhet i en orolig tid, men dessutom hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna, så tycker jag det beskedet som Centerpartiet och Liberalerna har gett är tydligt.

Spara