Löfven: Demokratin och klimatet viktigaste EU-frågorna

Demokratin och rättsstaten, klimatet, jobben, migrationen och säkerheten. Det är de prioriterade EU-frågorna för Sverige, enligt Stefan Löfven.

Statsministern öppnar även för att via kvalificerade majoritetsbeslut stärka EU:s utrikespolitiska röst i internationella konflikter.

Stefan Löfven pekade i dagens EU-politiska partiledardebatt i riksdagen ut de viktigaste frågorna för regeringen att driva i unionen.

– Sverige ska vara pådrivande i de frågor som vi prioriterar. De andra länderna ska veta att Sverige går att räkna med, sa Löfven.

Huvudregeln är att Sverige ska vara en aktiv medlem, vara med och kompromissa och ta ansvar för den gemensamma politiken, även om vi kan står utanför ibland såsom ifråga om euron. Alternativet till samarbete är slutet och nationalism vars resultat vi kan se på Europas krigskyrkogårdar, förklarade Löfven.

– Vi vill att Sverige ska gå med i EU:s åklagarmyndighet. Vi vill fortsätta att engagera oss i det fördjupade försvarssamarbetet. Vi ska göra mer i EU för att bekämpa brott och vi ska överväga möjligheten till medlemskap i bankunionen.

Demokratin och rättsstaten är satt under press av länder som Ungern och Polen där mediefriheten och mänskliga rättigheter ifrågasätts, Det här är en så grundläggande fråga att den, enligt Löfven, måste prioriteras, annars urvattnas hela samarbetet.

– Även om vi kan ha olika åsikter i sakfrågor så måste alla respektera de grundläggande värderingar som samarbetet bygger på.

– Sverige kommer aldrig att kompromissa om människors lika värde, demokrati och rättsstaten.

Statsministern är även öppen för att gå från krav på enhälliga till kvalificerade majoritetsbeslut på det utrikespolitiska området för att stärka EUs handlingskraft och röst mot antidemokratiska krafter i frågor som rör mänskliga rättigheter och internationella konflikter.

– EU misslyckas ibland med att tala med en röst i globala forum eftersom något eller några länder valt att blockera.

– Alltför ofta saknas EU:s röst. Vi borde kunna bättre.

EU ska leda en rättvis omställning i klimatfrågan med innovationer och forskning och bidra till fler jobb och en starkare välfärd.  EU ska nå netto nollutsläpp senast 2050.

– Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå, en skärpning av övrig klimatlagstiftning och att allt större del av EU-budgeten ska gå till omställningen, sa Löfven.

Omställningen ska ses om möjlighet att skapa jobb. EU behöver en modern och hållbar industripolitik samt schysta villkor, enligt Löfven.

– Om du jobbar i Sverige så ska svenska regler gälla. Lönedumpning och osund konkurrens ska bort.

Regeringen kommer att jobba för en nollvision för dödsolyckor i jobbet och en lagstiftning som förbjuder cancerframkallande ämnen i arbetslivet.

Jonas Sjöstedt (V) och Ebba Busch Thor (KD) gjorde gemensam sak opch bjöd in Moderatledaren att agera i riksdagen för att binda regeringe vid att den svenska EU-avgiften inte får höjas.

Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och Annie Lööf kritiserade alla Stefan Löfvens engagemang för gemensamma minimiregler i EU på det sociala området och dess effekt på svensk arbetsmarknad.

– Nu när ett initiativ om minimilöner i Europa diskuteras så måste den nordiska modellen respekteras. Den är bäst i världen, sa Löfven.

Migrationen ska vara ett gemensamt ansvar för EU:s medlemsländer, förklarade Löfven.

– I slutändan kommer alla att behöva kompromissa, men vi behöver arbeta brett.

Det handlar, enligt Löfven, om att se till att färre tvingas söka sig till Europa, att ha bättre kontroll över EU:s gränser, att knäcka människosmugglingen och få en bättre fördelning av de asylsökande bland medlemsländerna.

– För de länder som vägrar att ta emot asylsökande ska det kosta. Bara med gemensamt ansvar kan EU hitta en väg framåt.

EU behöver även krafttag mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten och terrorism. Regeringen vill därför fördjupa EU-samarbetet på det här området och bland annat stärka Europol och kontrollen över vilka som passerar gränsen.