Lisa Nåbo: Vi har inte råd att fortsätta med skolexperimentet

Den senaste tiden har jag inte kunnat sluta tänka på svensk skola. Min man jobbar på en gymnasieskola i centrala Stockholm. Han kommer ofta hem med berättelser som får mig att undra hur det kan tillåtas vara så. Vardagen för lärare är fylld av administration. Målstyrning, uppföljningar och en aldrig sinande ström av utvärderingar.

Föräldrar och elever är indoktrinerade i kundmentalitet och förkunskaperna eleverna har med sig spretar trots att eleverna har höga betyg från grundskolan. Många kan inte det de ska kunna när de kommer till gymnasiet. Väldigt många elever mår psykiskt dåligt. Som lärare förväntas man både lära ut kunskaperna eleverna behöver, agera psykolog och socialtjänst. Tilliten till lärarprofessionen har tappats bort i marknadsexperimentet som stavas svensk skola 2023.

Berättelsen känns igen för alla som har en vän eller släkting som arbetar inom skolan. Lyfter vi blicken är situationen än värre på ett strukturellt plan. Skolkoncernerna lägger under sig allt större ”marknadsandelar” och dränerar den kommunala skolan på medel.

Liberalerna har lovat den största skolreformen i friskolornas historia. Med partiets tidigare skolreformer i backspegeln är detta en mening som bör ge varje person som bryr sig om skolan allvarliga sömnproblem.

Situationen är så illa att Skolinspektionen varnar för att ett av de största skolbolagen, Thorengruppen, kan bli av med tillståndet för samtliga av sina skolor. För medborgarna och kommunerna är detta en katastrof – för ägarna knappt ett problem. Vinsten är redan lyft och om eleverna behöver byta skola får de kommunala kompensera för detta. Marknadens logik råder fullt ut inom svensk utbildning.

”Det har funnits en naivitet om friskolor”, säger skolminister Lotta Edholm. Det är svårt att ta ett sådant uttalande på allvar när det kommer från en person som suttit i skolbolagsstyrelser och lett deras lobbyorganisation, vars parti har varit ansvarigt för samtliga mer eller mindre bespottade läroplaner sedan 80-talet.

Liberalerna har lovat den största skolreformen i friskolornas historia. Med partiets tidigare skolreformer i backspegeln är detta en mening som bör ge varje person som bryr sig om skolan allvarliga sömnproblem. Men det låter i alla fall kraftfullt. Budskapet känns igen. Efter John Bauer-koncernens konkurs 2013 lovade dåvarande skolminister Jan Björklund nya tuffa tag mot marknadsskolan. Vi vet nu hur lite kärna det faktiskt fanns i de löftena.

Häri ligger dock en utmaning för oss socialdemokrater. Vi får inte låta regeringen blanda bort korten när det kommer till skolan. De kommer fortsätta lova vidlyftigt för att få bort frågan från dagordningen.

Vi får inte låta regeringen blanda bort korten när det kommer till skolan.

Det tog alldeles för lång tid innan vårt parti landade i att vara mot vinster i skolan överhuvudtaget, och nu gäller det att inte fastna i enbart vinstfrågan. Skolpengen, skolvalet, etableringsrätten – allt måste göras om i grunden om vi på allvar ska lyckas vända trenden inom den svenska skolan.

Skolan är central för ett välfungerande samhälle där vi håller ihop. Vi har inte råd att fortsätta med detta misslyckade och världsunika marknadsexperiment. Om detta kan vi inte kompromissa dagen vi återigen har en socialdemokratisk statsminister.

Lisa Nåbo är ordförande för SSU