Lisa Nåbo: Psykisk ohälsa handlar om bristande jämlikhet

Lisa Nåbo.

Psykisk ohälsa är en klassfråga. För att den långsiktigt ska minska krävs politiska prioriteringar, skriver Lisa Nåbo, SSU.