Låt Palestina bli medlem i OSSEs medelhavsforum

Johan Büser, Carina Ödebrink, Kadir Kasirga och Linnea Wickman, alla socialdemokratiska riksdagsledamöter, vill se Palestina som medlem i OSSEs Medelhavsforum.

S-riksdagsledamöter uppmanar utrikesminister Tobias Billström att stödja initiativet att Palestina blir medlem av OSSEs Medelhavsforum.

Kriget mellan Israel och Hamas har nu pågått i över ett halvår och mörkret är större än på länge. 7 oktober utsattes Israel för den värsta attacken på judar sedan andra världskriget. Sedan Gazakriget började har över 35 000 Gazabor dött, varav de flesta är kvinnor och barn. Denna förkrossande tragedi förpliktigar oss alla – politiker, medborgare och nationer – att söka efter nya sätt att bidra till en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina.

För oss är det självklart att Hamas inte ska spela en roll i ett framtida styre av Palestina. Israels existens och ett självständigt Palestina måste säkras för framtiden.

I år är det tio år sedan Sverige erkände Palestina som stat. Fler länder följer nu efter. 

Det finns ett stort behov av att Israel och Palestina kan möta varandra på internationella forum som två jämbördiga suveräna stater. 

Ett exempel på en sådan plattform kan Medelhavsforumet i OSSE vara. Därför har vi socialdemokrater som ingår i OSSEs parlamentariska församling tagit initiativ till att Palestina bjuds in som fullvärdig medlem till OSSEs Medelhavsforum. I dag är Israel, Marocko, Egypten och Tunisien del av Medelhavsforumet och vi socialdemokrater anser att tiden är kommen att OSSEs parlamentariska församling välkomnar också Palestina.

Genom att välkomna in Palestina som medlemsstat i Medelhavsforumet skulle det kunna fungera som neutral mark där Israel och Palestina kan mötas för konstruktiva dialoger.

Att ta in Palestina som medlem i forumet skulle också utmana den nuvarande ojämlika dynamiken och skicka en stark signal till världen att respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt inte är förhandlingsbart. Det skulle också understryka betydelsen av att alla sidor i konflikten hålls ansvariga för sina handlingar.

Vi uppmanar därför utrikesministern Tobias Billström att stödja detta initiativ. Det är ett konkret steg vi kan ta för att utmana den rådande situationen med fortsatt expansiv ockupation med bosättningar och våld.  

Den internationella gemenskapen har länge tvekat att ta beslut som kan uppfattas som partiska. Men i en tid när vi bevittnar en humanitär kris av denna skala, kan vi inte längre kosta på oss lyxen att sitta på händerna. Vi måste agera för att skydda de mest sårbara och för att främja fred och rättvisa.

Ett sådant beslut skulle också ge ett viktigt budskap till världssamfundet om vikten av att inkludera samtliga aktörer i fredsprocessen. Genom inkludering och dialog kan vi arbeta mot en lösning som sätter de mänskliga rättigheterna i centrum och söker en långvarig lösning på konflikten. 

Låt oss göra allt vi kan för att bidra till att skapa ett öppet, rättvist och inkluderande forum för samtal mellan Israel och Palestina. Med det här steget kan vi bidra till att skapa en bättre framtid för alla människor i regionen. Inom kort reser vi till Bukarest i Rumänien för OSSEs årliga sommarmöte. Då kommer vi att arbeta för detta.

Johan Büser (S)
riksdagsledamot, vice ordförande i den svenska OSSE- delegationen
Carina Ödebrink (S)
riksdagsledamot i OSSE-delegationen
Kadir Kasirga (S)
riksdagsledamot i OSSE-delegationen
Linnea Wickman (S)
riksdagsledamot i OSSE-delegationen