Lars Stjernkvist: Politik handlar om att välja sida

Politik kokar i slutändan ner till ett grundläggande beslut: om vi ska gå åt det ena eller andra hållet. Foto: Erich Westendarp.

Jag gillar uttrycket ”på min sida”. Moderatledaren Ulf Kristersson har en viktig poäng när han använder begreppet. Det finns inte längre två politiska block. Förresten, det har det aldrig funnits. Det har funnits och finns olika partier, som tycker olika och som inte låter sig delas in i två tydliga läger, men som måste forma samarbeten för att få något gjort.

Partier som står på samma sida i viktiga frågor.

På min sida, brukar Ulf Kristersson säga, är vi ense om en rad frågor. Och sedan räknar han upp att M, KD, L och SD är ense om att bygga ut kärnkraften, att det behövs hårdare tag mot kriminaliteten och minskad invandring. Så är det. Nu är de knappast ensamma på ”sin sida” i just de här frågorna. Vad jag begriper vill nästan alla partier ha hårdare tag mot gängkriminaliteten. Även Socialdemokraterna kan tänka sig att bygga ut kärnkraften. När det gäller migrationen krävs det förstoringsglas för att upptäcka de sakliga skillnaderna mellan S och M.

I just de här frågorna är det trångt på Kristerssons sida. Mycket trångt. Tyvärr, höll jag på att skriva.

Apropå kriminaliteten: Det är inte lika samstämmigt när det gäller förebyggande insatser. Socialdemokraterna är ett av flera partier som vill styra mer resurser till skolor i utsatta områden – helt enkelt därför att det blir mer rättvist när vissa får mer stöd. Det är en minst sagt kontroversiell fråga, inte bara i min egen kommun Norrköping. Moderaterna vill fördela resurserna mer jämnt mellan skolorna.

För mig är det här något av en ödesfråga. Bland forskare finns det en bred enighet om att skolan har en helt avgörande betydelse för att skapa ett tryggare och mer rättvist samhälle. Därför behöver mer göras för att ge alla barn och unga det stöd de behöver. Det går att lyfta alla skolor, men det kostar kraft och pengar.

”På min sida” i den här frågan finns flera andra partier. Varken nationellt eller lokalt är det särskilt svårt att hitta lösningar tillsammans med V, MP, C och L.

SD säger nej till många förslag med motivet att Sverige är litet och att det inte spelar så stor roll vad vi gör.

Klimatfrågan är en annan ödesfråga. Jag vill definitivt tillhöra den sidan som driver på för mer förnybar elproduktion. På kort sikt är det framför allt solenergi och vindkraft som kan ge rejäla tillskott. Det finns många projekt på planeringsstadiet, men nästan alla är känsliga politiskt. Jodå, det är trångt på den sidan som vill att Sverige ska vara en föregångare inom klimatområdet. Det finns emellertid en del som tycker annorlunda. SD säger nej till många förslag med motivet att Sverige är litet och att det inte spelar så stor roll vad vi gör.

Det finns som sagt en stor enighet om att behålla en restriktiv migrationspolitik. Jag är emellertid glad att tillhöra en sida som ser nyanserna i frågan och som inte ser invandringen som allt eländes urmoder.

Politiken är sällan svart eller vit. Det finns alltid nyanser, men i slutänden kokar nästan alla frågor ner till ett grundläggande beslut: om vi ska gå åt det ena eller andra hållet. Det handlar om att välja sida.

Lars Stjernkvist var kommunstyrelsens ordförande i Norrköping 2010–2020 och tidigare partisekreterare (S).