”Kvinnornas svaghet är bara en saga”

Mursmäckor vid operabygget i Stockholm på 1890-talet. Foto: Stockholms stadsmuseum

Kvinnorna var med och byggde den tidiga arbetarrörelsen även om deras namn sällan finns med i historieskrivningen. Anne-Marie Lindgren skriver om några av de tidiga kvinnostrejkerna.