Kvinnohatet är globalt och slår allt hårdare

Vi bör inspireras av de kvinnor i Iran som nu riskerar sitt liv för att manifestera sin avsky mot förtrycket och diktaturen. Foto: Shutterstock.

Det är en mörk tid för kvinnors rättigheter. Runt om i världen pressas kvinnor tillbaka, hatas, hotas och dödas. Sverige är ingen skyddad zon.

Det går ett vrål genom världen efter den iranska sedlighetspolisens mord på 22-åriga Mahsa Amini. Hon arresterades för att hon bar sin hijab slarvigt. I arresten misshandlades hon så grovt att hon senare fick vårdas i respirator. Hon avled av skadorna.  Hennes brott var att visa några hårtestar. För det dödades hon. Det är avskyvärt på ett nästan ogripbart plan. Kvinnomord institutionaliserat som en del av diktaturens förtryck. 

Men det är inte bara i mullornas Iran kvinnohatet manifesteras. I måndags valde Sveriges riksdag en vice talman som kämpar mot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och mot rätten till akut och nödvändig sjukvård – en abortmotståndare. Osäkra aborter dödar 47 000 kvinnor varje år – fem kvinnoliv i timmen, varje dag, varje vecka året om. Fria och säkra aborter räddar liv.

Kvinnohatet är globalt och det slår allt hårdare. Det hittar sina vägar att förtrycka genom slöjtvång, abortförbud eller bara vanlig sexism som begränsar varje kvinna i hennes vardag.  

Men det finns ett motstånd som växer sig allt starkare. De kvinnor i Iran som nu riskerar sitt liv för att manifestera sin avsky mot förtrycket och diktaturen inspirerar. Man måste beundra deras mod att bränna slöjor, låta håret fladdra i vinden och att klippa sig offentligt. De både hedrar minnet av Mahsa Amini och driver kampen vidare i allt snabbare hastighet. Det världen skådar är ingenting annat än en feministisk revolution i ett av världens mest patriarkala länder. Mod, styrka och målmedvetenhet. Det ger hopp.

Moderater, kristdemokrater och så kallade liberaler har helt kapitulerat för den extrema högern och det slår mot kvinnors rättigheter.

Låt oss ställa oss bakom deras kamp för människovärde och frihet. Markera, protestera och stödja varje kvinnas rätt att få klä sig som hon vill. Men samtidigt ha ögonen öppna för de steg som tas i vårt land. Utan den demokratiska högerns stöd hade aldrig en abortmotståndare från ett rasistiskt parti kunnat tillträda som vice talman i Sverige. Moderater, kristdemokrater och så kallade liberaler har helt kapitulerat för den extrema högern och det slår mot kvinnors rättigheter.

Naturligtvis är statligt sanktionerade kvinnomord i Iran många gånger värre än ett talmansval i Sverige. Det ska inte likställas. Men det är båda uttryck för kvinnohat, om än i helt olika grad så är det på samma skala. Det hänger ihop. 

Totalitära krafter och regimer kommer alltid att vilja behålla sina privilegier. Det gäller mullorna i Iran och det gäller ivern att kontrollera kvinnors kroppar och sexualitet i vår del av världen. Kvinnoförtrycket är inte teoretiskt. Det är blodigt allvar. Eller för att låna Simone de Beauvoirs ord i Det andra könet: ”Allt förtryck skapar ett krigstillstånd. Och det här är inget undantag.”

Veronica Palm är debattör, författare, föreläsare och tidigare riksdagsledamot.