KU-striden: ”Regeringen ovarsam med sanningen”

Det har gjorts nio KU-anmälningar av de nya ministrarna sedan valet, varav sju av Socialdemokraterna.
Okynnesanmälningar, menar Moderaterna. Men antalet KU-anmälningar är färre än månaderna efter maktskiftet 2014.

Moderaterna anklagar Socialdemokraterna för att missbruka KU-anmälningsvapnet: 

”Socialdemokraterna: ”Vi ska vara varsamma med KU-anmälningar. 

Också Socialdemokraterna: 7 KU-anmälningar på 8 veckor”, skriver biträdande partisekreterare Martin Borgs på Twitter.

Finns det fog för kritiken?

Nej, antalet KU-anmälningar efter valet är färre än efter det förra maktskiftet, visar AiPs genomgång. 2014 KU-anmäldes S-MP-regeringen elva gånger september–december, varav M stod för sex. Det handlade bland annat om erkännandet av Palestina, slopat krav på vårdval i primärvården och Magdalena Anderssons ordval om statsfinanserna: ”ladan är helt tom”.

Antalet KU-anmälningar efter maktskiftena är alltså jämförbara. Hittills bör dock tilläggas. 

Totalt gjordes 36 KU-anmälningar under Löfvenregeringens första år och 49 riksdagsåret därpå. (Flest sedan rekordåret 2005/2006.) 48 av de två riksdagsårens KU-anmälningar kom från Moderaterna. 

– Vi har sagt att vi ska vara varsamma med KU-anmälningar och jag tycker att vi är det. Men vi har en regering som är ovarsam med sanningen, säger S riksdagsgruppledare Lena Hallengren.

Tre KU-anmälningar tar nu upp att statsministern medvetet skulle ha ljugit eller misslett det svenska folket. Ulf Kristersson (M) sa i riksdagen att Socialdemokraterna ”lade ner svensk fungerande kärnkraft”. Trots att M stod bakom energiuppgörelsen 2016 och att Vattenfalls tidigare ordförande förklarat att det var ”ett rent kommersiellt beslut”.

 – De lever kvar i valrörelseretoriken. Man ska inte ljuga i en valrörelse, men det är förstås väldigt anmärkningsvärt när det kommer direkt från statsminis-
terämbetet, säger Hallengren.

Kristersson är även KU-anmäld för påståendet att det var S-regeringen som avgränsade elprisstödet till enbart prisområde 3 och 4, när S-uppdraget till Svenska Kraftnät var att ta hänsyn till olika kostnadsnivåer. 

– Ulf Kristersson är statsminister, han kan ta ansvar för att både ändra i uppdraget och ta in den verklighet som bitvis har förändrats.

En tredje KU-anmälan handlar om Kristerssons uttalande att artillerisystemet Archer inte låg ”överst på Ukrainas lista”. Trots att Ukrainas utrikesminister på Sverigebesök prioriterade just Archer och Kristersson i augusti sa att det var ”ynkligt och svagt” att inte skicka Archer till Ukraina.

M svarar med kritik om okynnesanmälningar. Enligt Hallengren har S dock avstått att KU-anmäla i flera fall: Arbetsmarknadsminister Johan Pehrsons (L) felaktiga påstående om rekordhög arbetslöshet.

Vidare utbildningsminister Mats Perssons (L) påstående att det inte dras ned på utbildningsplatser trots minskade budgetanslag.

Samt finansminister Elisabeth Svantessons (M) uttalande i SvD om att når vi inte klimatmålen så gör vi inte det.

– Ett mycket slarvigt sätt att förhålla sig till av riksdagen beslutade mål. Så det finns att anmäla om vi skulle vilja göra det för sakens skull. De anmälningar vi har gjort, de har grund, säger Hallengren.

– Om inte vi tar den här fajten att få en regering som säger som det är, då är det här ett sluttande plan. 

När misstroende riktades mot justitieminister Morgan Johansson (S) i juni hänvisades till KU-kritiken att uttalanden angående evakueringen av tolkar från Afghanistan ”inte gav en rättvisande bild”.  Tobias Billström (M) kallade till och med Morgan Johansson för ”lögnaktig”.

– Man KU-anmälde Morgan Johansson för att tala om 80 avhopp från kriminella gäng i stället för 80 avhopparärenden. Jag tycker inte vi märker ord. Vi försöker hitta det som är principiellt. Att statsministern använder sitt ämbete för att sätta en bild snarare än för att tala om hur det faktiskt är, säger Lena Hallengren (S).

”Det är enligt utskottet angeläget att en ministers uttalanden ger en så fullständig bild som möjligt av relevanta omständigheter.”

KU 2 juni 2022