Kramfors rasar mot den sociala dumpningen

Landsbygdskommuner reagerar starkt mot att rika kommuner ”dumpar” utsatta familjer i glesbygden för att slippa kostnaderna.

Jan Sahlén (S), Kramfors, liknar det vid hanteringen av gamla tiders fattighjon och pekar ut Moderaterna.

Civilminister Lena Micko (S) har idag ett möte med flera berörda kommuner om problemet.

När de nyanlända har slut på etableringsstöd fixar kommunen en lägenhet i glesbygden, betalar första hyran och kör upp möblerna. Familjen skrivs i den nya kommunen utan att ha en aning om vart de hamnar och utan att kommunen varskos. Sedan knackar familjen på exempelvis Kramfors kommuns dörr och undrar hur de ska klara sig.

En familj på 15 medlemmar sattes i en bostad som Kramfors kommun direkt fick gå in och hitta nytt mer anpassat och dyrare boende till. En annan familj med ett funktionshindrat barn i behov av vård placerades i en by utan vårdcentral och behövde snabbt omplaceras. En mamma med små barn placerades i en lägenhet på andra våningen utan att kunna gå i trappor.

– En kvinna kom till oss och grät, ”jag vill inte bo här”, berättar Jan Sahlén (S) som avgick som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet.

Kramfors pekar nu på att ”social dumpning” eller ”social export” av utsatta bidragsförsörjda människor sätts allt mer i system. Kommunen räknar till 48 fall 2017–2019 varav 44 från M-ledda kommuner.

– Man har coacher som hittar lägenheter, för att slippa ta det här ansvaret, säger Sahlén (S) som menar att kommunerna struntar både i socialtjänstlagen och sitt bostadsförsörjningsansvar.

– Vi försöker upprätthålla detta i vår kommun med våra begränsade resurser. Då borde tillväxtkommuner ha möjlighet att göra detsamma.

Kramfors kommun vände sig i höstas till regeringen och krävde krafttag mot den sociala dumpningen av utsatta människor.

Civilminister Lena Micko (S) träffade idag 19 kommuner med liknande erfarenheter och kommer nu att utreda frågan vidare.

AiP var med när Micko besökte Kramfors före jul.

– Vi vill ta reda på mer. Det är tufft med bostäder på många håll, men så länge man har samhällets stöd och inte kan försörja sig själv, finns det lagar och regler för hur det ska gå till. Framför allt ska kommunerna ha kontakt med varandra. Detta kan aldrig vara en lösning, säger Lena Micko (S).

Frågan är kopplad både till bostadsanvisningslagen och skatteutjämningssystemet. Samma kommuner och partier som anklagas för social dumpning är samtidigt kritiska till skatteutjämningen och till att alla kommuner ska ta emot nyanlända.

Av 48 personer som dykt upp i Kramfors på det här sättet, kommer 44 från M-ledda kommuner som Solna, Huddinge och Sigtuna.

– Vad beror det här på? Är de pionjärer på social dumpning eller vad handlar det om?

Ordvalet är ingen tillfällighet. Ulf Kristersson (M) försvarade nyligen utpekade M-kommuner i en intervju i Di och menade att de har varit ”pionjärer i Sverige” när det gäller arbetet mot bidragsberoende.

Uppdaterat 200213:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av ”social dumpning”. Kartläggningen ska redovisas 1 september och förslag till inriktning på åtgärder 15 november 2020.