Karin Sundin (S): ”Vårt samhälle måste kunna bättre”

Seminarium i riksdagen om fattigdom. Foto: Maria Persson/AiP

Fler människor i Sverige lever med små marginaler. För den som är arbetslös eller sjukskriven eller hamnat i en situation där man är återbetalningsskyldig till exempelvis Försäkringskassan är situationen ännu tuffare.
På ett seminarium i riksdagen fick politiker lyssna på berättelser ur en svår vardag.