Jens Nilsson: Social dumpning inom transportsektorn måste bekämpas

lastbil-motorväg

De transportföretag som ägnar sig åt internationella vägtransporter måste ha enkla och tydliga regler att följa och som är enkla att kontrollera, menar Jens Nilsson.

”Enligt EU-kommissionen förekommer det ingen social dumpning inom transportbranschen.” Det svaret fick jag när jag ställde en fråga till kommissionens tjänstepersoner i september 2014.

Jag var då ny ledamot i Europaparlamentets transportutskott och den sociala dumpningen hade varit en stor fråga i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet under våren.

Jag förstod då att det skulle bli en uppförsbacke och hur den avgående kommissionen med Barroso i spetsen hade misskött sitt uppdrag. Ett nyliberalt marknadsmisslyckande som kom att stå vägtransportsektorn dyrt i Europa.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Under lång tid såg man vad som hände men gjorde ingenting.”[/blockquote]

Under lång tid såg man vad som hände men gjorde ingenting. Det var fritt fram för oseriösa företag att sälja transporttjänster till priser som var så låga så att det knappt täckte bensinpriset.

Människor utnyttjades i slavliknande kontrakt som chaufförer och fick arbeta och leva under vidriga förhållanden. Dessutom har företag under flera år vant sig vid att det är fritt fram att inte följa reglerna för den nationella marknaden.

”Marknaden löser problem” var det sedvanliga fältropet. Med en borgerlig regering i Sverige med samma nyliberala inställning gjordes ingenting i Sverige för att få stopp på galenskapen.

Men nu är det nog!

Den nuvarande EU-kommissionen la förra våren fram förslag som ska skapa mer ordning och reda inom vägtransportsektorn. Förslag som just nu behandlas i Europaparlamentet, där jag är ansvarig rapportör.

Jag vill skärpa förslagen betydligt och ser fram emot tuffa förhandlingar.

Vi har skapat en union som bygger på en gemensam inre marknad för handel med varor och tjänster men där vi samtidigt har bestämt att varje medlemsland bestämmer sina arbetsmarknadsregler. Det är viktigt att få balans även vad gäller transporter.

De transportföretag som ägnar sig åt internationella vägtransporter måste ha enkla och tydliga regler att följa och som är enkla att kontrollera.

Nationella vägtransporter är en helt annan marknad och följer varje lands regelverk. Nu är det dags att klargöra detta och se till att transporterna i EU fungerar och att sociala dumpningen försvinner.

Jens Nilsson, är Europaparlamentariker (S)

 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.