”Jätteviktigt att samla alla S skolpolitiker”

Monica Fällström, ordförande i skolnämnden i Härnösand. Foto: Ylva Säfvelin

– Jag tycker det är jätteviktigt att samla alla S skolpolitiker utifrån de bekymmer och utmaningar vi har så att vi får tala om vår skolpolitik, säger Monica Fällström (S), ordförande i skolnämnden i Härnösand och en av dem som under fredagen samlades till skolpolitisk dag i riksdagshuset.

 

Det var ett hundratal socialdemokratiska skolpolitiker från kommunerna, tillsammans med S-ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott och statsråd, som möttes för att tala om sin egen skolpolitik.

Inte minst i ljuset av januariavtalet tycker Monica Fällström att det är viktigt – och roligt – att samla socialdemokrater för att tala om sin egen politik. Själv är hon ny på sitt uppdrag och deltar för första gången i en av S skolpolitiska dagar.

Programmet innehåller panelsamtal om likvärdig skola och jämlika förutsättningar, workshop för politikutveckling samt anföranden av Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet, Elof Hansjons (S), kommunalråd i Södertälje samt utbildningsminister Anna Ekström (S). Och förstås tillfällen att småprata med andra S-politiker från hela landet.

 

Utbildningsminister Anna Ekström citerade i sitt anförande regeringsförklaringen om att Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen och att vi ska dit igen; det har hon på väggen som sin målsättning.

– Våra försämrade situation är människans verk och det går att ändra på. Lätt är det inte men det går.

Samtidigt är det parlamentariska läget besvärligt och S har långtifrån majoritet i riksdagen för sin politik. Ändå finns en hel del av S skolpolitik med i januariavtalet mellan regeringen samt L och C.

Bland annat bättre förutsättningar att validera för att få fler lärare, fler lärarassistenter, lovskola och läxhjälpsgaranti för elever som riskerar att missa målen i årskurs sex till nio samt förbud mot nya religiösa friskolor.

Däremot finns inte stöd för S vilja att stoppa vinstjakten i skolan.

– Jag började på Skolverket med en ganska positiv bild av våra system för valfrihet i välfärden. Men under min tid på Skolverket blev jag allt mer säker på att vårt styrsystemet leder fel när det leder oss att fokusera på fel saker, sa Anna Ekström.

Avtal ska respekteras och i regeringsställning kommer Anna Ekström inte ta initiativ om att stopp vinstjakt i skolan, men hon lovade att driva opinion som socialdemokrat.

 

Skolans problem med försämrad likvärdighet har flera orsaker, bland annat skolvalet, bostadssegregationen och finansieringsmodellen med skolpeng. Det är till exempel ett problem att det kostar ungefär lika mycket att driva en klass med 15 elever som en med 30 elever men skolorna ersätts per elev, enligt Johan Ernestam från Lärarförbundet, som deltog i förmiddagens paneldiskussion.

Han och nationalekonomen Jonas Vlachos var ense om att den viktigaste åtgärder för att öka likvärdigheten skulle vara ett förändrat urvalssystem; om alla elever tvingas välja skola måste också alla skolor tvingas ha platser öppna för dessa val. Det finns dock inte en åtgärd som kan lösa hel problemet.

 

Monica Fällström ser kompetensförsörjning, att kunna rekrytera lärare och annan personal till skolor, som skolans största utmaning.

– Vi måste bli bättre på att bli attraktiva arbetsgivare.

Vid sidan om det är även pengarna en grundläggande utmaning.

– Jag är inte så tilltalad av att vi har så många riktade bidrag som vi måste söka. Jag tror mer på generella bidrag. Om man tänker på en nationellt likvärdig skola så har inte alla kommuner samma förutsättningar att söka riktade bidrag.

Där har Monica Fällström medhåll av utbildningsminister Anna Ekström.

– För min del är det viktigare att få till generella bidrag än riktade och att få igång rensningen av riktade statsbidrag för de har blivit för många, sa hon i sitt anförande.

 

Den skolpolitiska dagen pågår till klockan tre på fredagen.

– Jag hoppas att jag går härifrån fylld och styrkt av sossepolitik och att vi någonstans har hittar hoppet och förmågan att se sossepolitik i de konstellationer och majoriteter vi har, säger Monica Fällström vars hemkommun Härnösand har ett majoritetsstyre med S,V, MP och KD.

Dagen filmades och kommer framöver att publiceras på Socialdemokraternas hemsida.