Internationellt samarbete mot antisemitism

Ministrar och statschefer på 2020 International Holocaust Remembrance Alliance Ministerial Declaration

Sverige tillträder till våren som ordförande för organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) för internationellt arbete för hågkomst av förintelsen.

Under ledning av ambassadören för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, kommer en central prioritering för det svenska ordförandeskapet vara att följa upp Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som statsminister Stefan Löfven står värd för nu i oktober.
Sverige var med och grundade IHRA 2000 genom den så kallade Stockholmsdeklarationen. Organisationen består av 34 medlemsstater och ett antal ideella föreningar och förbund. Uppdraget består främst av forskning och utbildning om Förintelsen.