Hur tisslades det om att bilda region i Västsverige?

S-kongressen i Göteborg 1993 behandlade frågan om regionbildning. Johan Flanke skriver om hur det gick till när Västra Götalandsregionen bildades och han efterlyser bilder och minnen av hur snacket gick i korridorerna.

– Jag är på jakt efter berättelser och bilder om hur diskussionen gick när Västra Götalandsregionen bildades, säger Johan Flanke.