”Hotad har jag blivit men inte anmält”

Kerstin Ahlin (S) är andre vice ordförande i socialnämnden i Upplands-Bros kommun.
– Arbetsutskottet, där är det sällan politik. Det är det sunt förnuft i stället för politik, säger Kerstin Ahlin.