Högt gräs får inte fästingar att frodas

Medier sprider bilden av hur det är en fästingfara att kommunerna inte klipper sina gräsmattor. Det stämmer inte. Foto: Pixabay och Uppsala universitet.

Att låta bli att klippa kommunala gräsmattor för att främja biologisk mångfald är inte något som ökar risken för fästingar, menar fästingsforskaren Thomas Jaenson på Uppsala universitet.

Många kommuner har dragit ned på gräsklippandet av kommunala ”döda” ytor såsom bredvid vägar och delar av allmänningar. Detta för att främja biologisk mångfald genom att pollinerare som fjärilar och bin får en levnadsmiljö som stadigt har försvunnit i samband med att jordbruket har förändrats. Dessutom kan resurser som läggs på gräsklippning användas till annat i kommunen. Men i debatten runt om i landet har många motargument uppkommit, dels att det ser illa ut, dels att det skulle öka antalet fästingar.  

– Jag blir så irriterad. Senast i dag hörde jag det argumentet samtidigt som vi står för en oanad nedgång av fjärilar och insekter, säger Thomas Jaenson, professor emeritus på Uppsala universitet. 

Han kartlägger hur de europeiska fästingarternas geografiska utbredning förändras och vilka faktorer som påverkar. Att högt gräs skulle innebära mer fästingar är en väl spridd myt, bland annat skriver Expressen om hur du kan fästingsäkra din tomt genom att hålla gräsmattan klippt. 

– Det beror egentligen inte så mycket på gräsmattorna utan på om det finns rådjur som kommer in på tomten som bär med sig fästinghonor som släpper taget när de är fullsugna. Sedan lägger de sina ägg och det kan vara flera tusen ägg som blir larver som suger blod från smågnagare som nästa sommar blir nymfer. 

Fästingens livscykel rör sig från larv, till nymf, till fullvuxen fästing och det är de så kallade nymferna som sprider fästingburna sjukdomar. Men för att få mindre fästingar i en trädgård så är det inte lönt att satsa på att klippa gräset, eftersom det är förekomsten av gnagare, småfåglar och rådjur som är förutsättningen. 

– Jag har undersökt och samlat fästingar på många olika platser i Sverige där man klipper gräset och om där finns rådjur brukar det finnas oanade mängder med fästingar, inte bara i skogen utan lika många kan man finna  på gräsmattorna.

Thomas Jaenson berättar också om en studie gjord i USA, publicerad 2019 i den vetenskapliga tidskriften PlosOne, där forskarna utvärderat effekten av gräsklippning och förekomsten av fästingar på gräsmattor. Det spelade ingen roll om man klippte sin gräsmatta varje vecka, varannan vecka eller var tredje vecka. Slutsatsen blev att gräsklippningen har minimal inverkan på fästingförekomsten.

Vill en kommun minska antalet fästingar är alltså vägen att gå att minska beståndet av till exempel rådjur och andra klövdjur menar Thomas Jaenson.

– Gräsklippningen har många negativa miljöeffekter. Den förhindrar att ängsmarksvegetation bildas och dödar därmed indirekt många, kanske de flesta, insekter som lever av nektar eller är beroende av ängsvegetation. Den biologiska mångfalden utarmas. Gräsklippningen är ofta störande. Men framförallt bidrar de flesta gräsklippare helt onödigt till den katastrofalt snabba temperaturförhöjningen av jordens klimat, säger Thomas Jaenson.