Hjärta-profilen om beslutet att lämna

Mattias Irving, ordförande för en ny förening och Sara Kukka Salam, ordförande i Tro och Solidaritet.

Anna Ardin och Mattias Irving, två profilerade debattörer i S-föreningen Hjärta lämnar partiet för att starta en partipolitiskt obunden förening. Mattias Irving säger samtidigt att han inte vill stänga några dörrar.