Historien är slagfält för dagens politik

Ett svenskt cykelskyttekompani under andra världskriget. Det svenska agerandet under den här tiden utnyttjas av debattörer i dag och att korrigera falsk historieskrivning är inte bara en fråga om att ge rätt bild av något passerat utan också om att hindra snedvridning av dagens debatt. Foto: Kalmar läns museum

Historien används allt mer som argument i den politiska debatten. Eller rättare sagt versioner av historien tillrättalagda för att passa en viss politisk agenda.
Bra då att Sveriges hållning under andra världskriget nu granskas och diskuteras mer seriöst i flera böcker.