Hans Dahlgren: Ett program för framtiden

Foto bakgrund: Caisa Rasmussen/TT

Efter att Socialdemokraternas arbetsgrupper tagit fram elva samhällsanalyser ska det nu tas fram ett nytt partiprogram inför kongressen under 2025. Hans Dahlgren, huvudsekreterare i den nya programkommissionen, skriver här själv om arbetet.

Partistyrelsen har bestämt att det ska tas fram ett nytt partiprogram inför kongressen våren 2025.

Detta händer inte särskilt ofta. Sedan det allra första programmet antogs 1897 har det skrivits om bara åtta gånger.  

Nu är det alltså dags igen. Det nuvarande programmet beslutades 2013, och mycket i det är naturligtvis fortfarande giltigt. Vår ideologi är tidlös, som Stefan Löfven sade då. Vi bygger vidare på våra grundläggande värderingar – gemenskap och solidaritet, frihet och rättvisa.

Men omvärlden förändras. Den verklighet vi lever i har sedan 2013 drastiskt bytt skepnad, på många områden, globalt och nationellt:

  • Det har inletts ett brutalt ryskt anfallskrig mot Ukraina som förstört hela den europeiska säkerhetsordningen.
  • Vi har sett hur skör demokratin kan vara, också i ett land som USA, där en avgående president uppviglat till en våldsam attack mot kongressen.
  • Det har tydligt bekräftats att mänsklighetens överlevnad står på spel om inte klimatkrisen hanteras utan dröjsmål.
  • Det har skett demografiska förändringar i vårt eget land som ställer nya krav på samhällets insatser för den gemensamma välfärden.   
  • Det har uppstått en förfärande gängbrottslighet som skapat rädsla och splittring, snarare än tillit och sammanhållning.
  • Vi har haft en flyktingkris som mötts med insatser för integration som varit långt ifrån tillräckliga.
  • Vi har fått en högerpopulistisk utveckling som i Sverige lett till att SD nu är det största partiet i regeringsunderlaget, större än de andra tre tillsammans.

Samtidigt finns det flera positiva trender att ta fasta på. Bland det bästa är den gröna nyindustrialisering som skapar nya jobb, bidrar till att rädda klimatet, och åter sätter Sverige bland världens ledande industrinationer. Hit hör också den snabba omställningen till förnybara energikällor, och en förväntan om en stadigt ökande elektrifiering.

Direkt efter nyåret kommer ett studiematerial att vara färdigt att skickas ut. Det bygger på de samhällsanalyser som de elva arbetsgrupperna för politikutveckling har presenterat nu i december. I det materialet kommer en särskild fråga att vara denna: Hur vill du att dina idéer om partiets framtida inriktning ska reflekteras i ett nytt partiprogram? 

Hans Dahlgren

Hur allt detta ska påverka det socialdemokratiska partiprogrammet är den fråga som nu ska diskuteras under ett drygt år framöver. Det hela leds av den programkommission som utsågs vid den senaste kongressen, med Magdalena Andersson som ordförande. Men den största arbetsinsatsen ska göras ute i partiorganisationen.

Direkt efter nyåret kommer ett studiematerial att vara färdigt att skickas ut. Det bygger på de samhällsanalyser som de elva arbetsgrupperna för politikutveckling har presenterat nu i december. I det materialet kommer en särskild fråga att vara denna: Hur vill du att dina idéer om partiets framtida inriktning ska reflekteras i ett nytt partiprogram? 

Förhoppningen är att det ska bli ett brett deltagande i dessa studier, med många studiecirklar och andra möten runt om i landet.  Som huvudsekreterare i programkommissionen hoppas jag själv kunna delta i en rad partimöten kring detta under hela våren. Synpunkter inför programskrivandet kan skickas in till en särskild brevlåda: [email protected]

Ett första utkast till nytt program ska tas fram under hösten 2024. Det går sedan ut på remiss till partiorganisationerna, och till sist ska ombuden på partikongressen 2025 fatta beslut om ett nytt partiprogram.  

1897 års program, skrivet av Axel Danielsson, var fyra sidor långt. Det nya partiprogrammet blir säkert längre, men det måste samtidigt vara så tydligt att det uppfyller sitt syfte. Jag tror att vi behöver detta nya program för att visa andra, men också oss själva, med vilken ideologisk grund som socialdemokratin vill möta dagens och morgondagens samhällsproblem.

Hans Dahlgren är huvudsekreterare i Socialdemokraternas programkommission