Hågkomst av Förintelsen

Foto: Erik Lernestål Statens historiska museer

Snart kommer museibesökare kunna ”samtala” med personer som överlevt förintelsen.

Genom artificiell intelligens-teknik bevaras de överlevandes minnen och förmedlas genom att man ställer frågor och får svar av förinspelat material.
Utställningen som heter ”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen”, låter överlevare själva berätta överlevare om sina personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen. Genom porträtt och vittnesmål uppmärksammas de som så småningom hamnade i Sverige.
Installationen tas fram av Statens historiska museer i samarbete med Föreningen judisk kultur i Sverige och är en version av originalverket ”Dimensions in Testimony”, utvecklad av den ideella organisationen USC Shoah Foundation.
Utställningen är ett led i regeringens insatser för att motverka antisemitism och är en av flera satsningar. Exempelvis kommer det även finnas medel att söka för att genomföra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.