Grön omställning och högerpolitik – utmaningar för IF Metall

De gigantiska industrisatsningarna i Sverige skapar tillväxt och nya jobb. Men det innebär även utmaningar, enligt kongressande IF Metall.
Det gör även maktskiftet. IF Metall ändrar stadgarna så att inte sverigedemokrater kan bli förtroendevalda.

Den gröna omställningen gick som en röd tråd genom IF Metalls kongress i Göteborg. Det gäller att lyckas få de tusentals nyanställda att bli medlemmar och att organisera alla nya arbetsplatser i fackligt. Det ställer också krav på en storsatsning på utbildning av nya förtroendevalda, förklarar IF Metalls ordförande, Marie Nilsson.

– Om vi ska lyckas förverkliga det goda arbetet i den gröna omställningen, så krävs tre saker av oss som fackförening. Fokus på organisering, kompetensutveckling i praktiken och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det här måste vi lyckas med.

Ett stort teknikskifte rullar nu in med elektrifieringen. Samtidigt finns ett nytt avtal med ett nytt historiskt omställningsstöd till kompetensutveckling som nu börjar gälla. Detta är något som IF Metall välkomnar, men nu också behöver aktivt omsätta i praktiken.

– Våra medlemmar får en större möjlighet att själva välja att vidareutbilda eller omskola sig – för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Så nu gäller det för oss att stötta och uppmuntra alla medlemmar som behöver det. Särskilt dem som kanske har svårt att förstå varför just de skulle behöva validering och kompetensutveckling. 

– Det kan vara äldre medlemmar. Eller medlemmar som inte har så bra erfarenheter av att studera och inte känner sig bekväma med att sätta sig i skolbänken. Just dem ska vi nå. På deras arbetsplatser och på deras villkor, säger Marie Nilsson.

Här skapar regeringsskiftet dock oro. Enligt Tidöavtalet ska studiestödet styras ”till utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft”. Det är oklart vad detta betyder i praktiken. Frågan ligger på arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) bord.

Den nya SD-stödda regeringens negativa inställning till ökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden utgör ett annat orosmoln.

– Tyvärr ifrågasätts våra regionala skyddsombud av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Ibland går det så långt som till smutskastning. Därför är en av IF Metalls viktigaste uppgifter under den nya regeringen att stå upp för våra skyddsombud. För om ingen ska dö av jobbet måste skyddsombuden förstärkas – inte försvagas, säger Marie Nilsson i sitt kongresstal.

IF Metall-ordföranden efterlyser även att regeringen agerar för att få till en bred energiöverenskommelse.

– Det är nödvändigt för en lyckosam och rättvis klimatomställning.  Kom igen nu, energi- och näringsminister Ebba Busch! 

IF Metall kommer att samtala med Sverigedemokraterna för att bevaka medlemmarnas intressen, förklarar Marie Nilsson. Men samtidigt kommer förbundet aldrig att samarbeta med ett parti som gör skillnad på människor. 

I januari avsatte förbundsstyrelsen en SD-politiker som blev vald till gruppordförande på SSAB i Luleå. Det motiverades med att de olika uppdragen, och organisationernas värderingar, stod i konflikt med varandra.

– Det handlar inte om personens värderingar utan om att det inte går att företräda en organisation som inte delar IF Metalls värderingar och samtidigt vara förtroendevald för IF Metall, sa Martin Gunnarsson, förbundssekreterare på IF Metall till AiP.

IF Metall-kongressen har nu antagit nya stadgar, vilket tydliggör möjligheten att sätta stopp för exempelvis sverigedemokrater att få förtroendeuppdrag i förbundet.

För att vara valbar till förtroendeuppdrag måste den anställde ”dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda”, heter det i de nya stadgarna som även slår fast att IF Metall är ett feministiskt förbund som slåss för ett jämställt samhälle.

”Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde.”

Efter förslag från IF Metall Östergötland beslutade kongressen även att jämställdhetsutbildning ska vara obligatorisk i grundutbildningen för förtroendevalda.