”Framtiden behöver färre tv-skärmar”

Bild: Henrik Persson

Tolv förslag till reformer sammanfattar Henrik Fritzons nya bok ”Tid för reformer – Så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård” Reformerna är tänkta att kunna tilltala en politiskt bred publik utan att klamra sig fast vid gamla stridslinjer.

Sjukvården har problem. Långa köer, personalbrist och bristande tillgänglighet. Häpnadsväckande administrativ ineffektivitet som gör att en cancerpatient kan få vänta på sin behandling i månader helt i onödan.

Tänk om vi i stället kunde ha en sjukvårdskedja som fungerade smärtfritt och såg till att patienten fick rätt vård i rätt tid. Massor av onödigt lidande skulle undvikas och dessutom pengar.

Det är detta scenario som Henrik Fritzon, socialdemokrat och före detta regionstyrelseordförande i Skåne, numera oppositionsledare, målar upp i sin bok ”Tid för reformer – så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård” (Premiss förlag). Med reformer skulle sjukvården, om inte botas, åtminstone bli väsentligt mycket bättre och effektivare än i dag.

Med reformer skulle sjukvården, om inte botas, åtminstone bli väsentligt mycket bättre och effektivare än i dag.

Men det går ju inte, invänder det politiska etablissemanget från både höger- och vänsterhåll som redan har sina recept färdiga. Det enda som hjälper är förstatligande, ropar Kristdemokraterna. Mera privatiseringar och näringsliv, hörs ropen från Moderaterna. Vänsterns recept är att ständigt ösa in mer pengar i systemet.

Så det är ingen lätt position Henrik Fritzon sätter sig i när han i stället föreslår ganska stillsamma reformer som faktisk är fullt genomförbara i vilken region som helst, oftast utan att ens skjuta till några extra medel att tala om, även om Henrik Fritzon är helt för även en skattehöjning.

– Sedan nittiotalet har den offentliga konsumtionen minskat i relation till ekonomin i sin helhet, säger Henrik Fritzon.

Enligt hans beräkningar finns det 300 miljarder att föra från det privata till det offentliga och då bara för attkomma upp i nittiotalets nivåer.

Det handlar om att föra över från det privata konsumtionsutrymmet till det offentliga.

– Kanske bör det bli lite färre platt-teveskärmar och fler sjuksköterskor i framtiden, säger Henrik Fritzon.

Resonemangen känns igen från den socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Kritiken mot Henrik Fritzon och hans bok ”Tid för reformer” kommer säkert skjuta in sig på just detta.

Men det är nog att missbedöma Henrik Fritzon, som mer liknar en traditionell, praktiskt inriktad socialdemokrat som anser att skatter inte är ett självändamål och bara ska tas ut i den mån de behövs.

skatter inte är ett självändamål och bara ska tas ut i den mån de behövs

Inga krav på revolution eller omstöpning av samhället från Fritzons håll. Han uppmanar oss i stället se problemen som de är, hitta lösningar som fungerar och inte bry sig om i fall de råkar tilltala höger eller vänster i svensk politik.

Tolv förslag till reformer sammanfattar Henrik Fritzons bok och de är tänkta att kunna tilltala en politiskt bred publik utan att klamra sig fast vid gamla stridslinjer. En del är enkla och för en lekman obegripligt att de skulle behövas och inte redan är genomförda. Exempelvis att vården ska svara i telefonen inom fem minuter när man ringer, man ska få boka sin tid själv, inte få en tid tilldelad och 1177 ska vara gemensam ingång för all vård. Detta är inte partiskiljande frågor och borde kunna få stort gehör runt om i regionerna.

– Det handlar om att det gjorts fel prioriteringar och ett krångligt regelverk, svarar Henrik Fritzon på frågan om varför detta inte redan genomförts.

Men en rad av ”enklare” mer praktiskt inriktade reformer följs upp med några andra som är mer visionära och som inte ser ut att få en framtid i dagens till största delen borgerligt styrda regioner och riksdag. Som att: tandvården ska omfattas av högkostnadsskyddet, förbjud möjligheten att köpa sig före i vårdkön och ge regionerna rätt att säga nej till etablering av privat vård.

FAKTA

”Tid för reformer – Så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård” av Henrik Fritzon, Premiss förlag