Först julkort – sedan inkassokrav

Med ökad inflation, stigande räntor och dyr el är det många som, enligt en undersökning, tänker låna för att köpa julklappar. Något som kan få stora konsekvenser nästa år, enligt Kronofogdens beräkningar.

Efter årets första sex månader kunde Kronofogdemyndigheten se en ökning med ungefär fem procent av obetalda räkningar som inkasso skickat vidare för indrivning. Men detta menar myndigheten endast är en försmak.

– Vi har fått ansökningar med krav som har kopplingar till höjda kostnader, som exempelvis de ökande elpriserna. Under de senaste sex månaderna har vi märkt ett ökat inflöde av elskulder med nästan 20 procent. Kraven handlar om relativt låga belopp och de är en liten andel av det totala inflödet av alla ansökningar, säger Rebecka Öhman och fortsätter:  

– De flesta prioriterar att betala sin elräkning, många gånger på bekostnad av att någon annan räkning blir obetald. Vi följer utvecklingen noga.

Kanske hoppades de på ett elstöd som regeringen innan valet lovade vitt och brett. Något som Magdalena Andersson (S) har tydliga besked till regeringen om i en kommentar kring hur regeringens hantering av energikrisen påverkar Sverige:

– Man måste fixa elstödet och man måste få till att det kommer till hela Sverige, också Norrland. För det andra så behöver man införa en elräkningsakut så att alla hushåll och företag kan få en avbetalningsplan på sina elräkningar fram tills det försenade elstödet är på plats.

Prisjämförelseföretaget Prisjakt gav i uppdrag till undersökningsföretaget Kantar public att undersöka inställningen till att handla julklappar på kredit. Enligt undersökningen menar företaget i ett pressmeddelande att svenskar kan komma att handla julklappar på kredit för 2,2 miljarder kronor. 

Det är över tusen personer över 18 år som svarade på undersökningen och 13 procent av dem är ”mer positiva” till att handla julklappar på kredit och sju procent säger att de troligen kommer att göra det.

Flera medier har rapporterat om undersökningen men hur mycket kreditshoppande det verkligen blir går så klart ännu inte att veta. 

Kronofogdemyndigheten menar dock att den totala skulden för konsumtionslån ökar. En grupp som märks är åldersgruppen 18–25 år. Där har den sammanlagda skulden ökat på tio år från 1,15 miljarder kronor till 1,56 miljarder kronor.

– Det är oroväckande att unga skuldsätter sig med så stora skuldbelopp, som till största delen handlar om konsumtionslån. Det är tufft att starta vuxenlivet med skulder, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden. 

De unga männen står för 73 procent av det totala skuldbeloppet, men det är bland de unga kvinnorna som ökningen är störst. Medianskulden i gruppen unga kvinnor har under perioden fördubblats, från 7 400 kronor till 14 900 kronor.

– Regeringen måste prioritera om i budgeten, sänk inte skatten för höginkomsttagarna, satsa på barnfamiljerna i stället, säger Magdalena Andersson (S).

Många sparar in på julklappar

Yougov mäter varje månad hur svenskarna hanterar de stigande levnadskostnaderna. Mer än hälften (52 procent) kommer spendera mindre pengar på julen i år jämfört med innan. En tredjedel  kommer spara in på julklapparna.

Långtids­arbetslösheten befaras öka

Långtidsarbetslösa, alltså personer som har varit utan arbete i mer än tolv månader, kommer att få ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Kvinnor över 45 oftare i skuld 

Bland låntagare över 45 år är det vanligare att kvinnor än män får skulder hos Kronofogden. En förklaring kan vara att större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor. Det visar en analys från Kronofogden och Finansinspektionen.

Män, oavsett ålder, tar större konsumtionslån och får i högre utsträckning inkassokrav än kvinnor. Ändå får kvinnor över 45 år oftare allvarliga betalningsproblem – betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden – än män i samma åldersgrupp.