”Företagare borde rimligen rösta på Socialdemokraterna”   

Foto: Payam Moula/Tankesmedjan Tiden

”Världens mest framgångsrika land” – ingen blygsam boktitel. Men Mathias Tegnér menar att den svenska näringspolitiska historien är exceptionell.
– Vi har skapat goda förutsättningar för företag genom vårt välfärdssamhälle.