Debatt: ”Förbered för att erkänna Kurdistan”

Anna Lindhs ”Secondary school for girls” i irakiska Kurdistan

”Sveriges vänskapsrelation med det kurdiska folket måste in i en ny epok”.

Det skriver S-riksdagsledamot Laila Naraghi som anser att det är dags för vår S-ledda regering att göra de förberedelser som krävs för ett svenskt erkännande av Kurdistan om/när ett utropande sker.

Vi socialdemokrater har en lång tradition av att stå upp för kurdernas rättigheter och frihet. Olof Palme var banbrytande när han gav erkännande till kurderna som ett folk och lyfte deras rättigheter.

Anna Lindh blev känd som kurdernas vän över hela världen när hon stod emot de stora EU-länderna, uppbackade av USA, och deras påtryckningar i EU för att göra Turkiet till kandidatland utan några motprestationer.

Hon drev linjen att Turkiet måste lova göra mer för demokratiska reformer och mänskliga rättigheter innan landet kunde ges kandidatstatus. Sverige lade i praktiken in sitt veto. Bland kurder är både Olof Palme och Anna Lindh hyllade som kurdernas vänner.

I staden Suleymania i irakiska Kurdistan/ KRG finns Olof Palme-parken och i Erbil en skola som bär Anna Lindhs namn.

Vårt socialdemokratiska engagemang för kurderna har fortsatt i deras anda med utbyten, samarbetsprojekt och rättighetsarbete. Därför är det naturligt för oss socialdemokrater att välkomna kurdisk självständighet om det är vad befolkningen önskar.

I KRG pågår nu diskussioner om självständighet och ett utropande kan vara förestående. Om det sker är det viktigt att Sverige erkänner det nya landet och ställer sig bakom folket i Kurdistan. Sverige bör även verka för att EU upprättar diplomatiska förbindelser och att fler medlemsstater ger sitt erkännande.

Folkrättens tre kriterier för erkännande är redan uppfyllda:
1. Ett territorium finns och utgörs av dagens KRG.
2. En befolkning på territoriet finns och utgörs av KRGs befolkning.
3. En regering med möjlighet att uppvisa både inre och yttre kontroll finns.

Det förra innebär att kunna upprätthålla en viss inre stabilitet och effektiv kontroll över statens territorium och befolkning. Det senare att staten ska ha möjlighet att ingå och uppfylla internationella förpliktelser. KRGs regering har visat sig förmögen till båda under flera års tid, till exempel genom samhällsutbyggnad och omfattande utrikesförbindelser.

Detta har även tydliggjorts i KRGs kamp mot ISIL/Daesh, där KRG och dess befolkning har gjort viktiga insatser för att bekämpa terroristorganisationen. Sveriges militära bidrag till kampen mot ISIL/Daesh har dessutom getts till KRGs peshmergasoldater vilket understryker KRGs betydelse.

Med dessa kriterier uppfyllda är det bara en sak som saknas: Ett utropande av självständighet.

Om/när det sker är det självklart att Sverige ska erkänna Kurdistan. Lika självklart är det att det måste utvecklas som land och till exempel stärka sina demokratiska institutioner och rättssäkerheten.

[blockquote author=”Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) från Oskarshamn, Kalmar län” pull=”normal”]”Med dessa kriterier uppfyllda är det bara en sak som saknas: Ett utropande av självständighet.”[/blockquote]

Efter sekler av förtryck har kurderna kommit att säga att ”bergen är deras enda vänner”. Socialdemokratin med Olof Palme och Anna Lindh i spetsen visade att vi och Sverige också är kurdernas vänner.

Det är dags att nu att ta vänskapen in i en ny epok och för vår S-ledda regering att göra de förberedelser som krävs för ett svenskt erkännande av Kurdistan om/när ett utropande sker.

Laila Naragi, socialdemokratisk riksdagsledamot från Oskarshamn, Kalmar län

 

 

 

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) från Oskarshamn, Kalmar län

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara