Fler moderater på dubbla stolar – lobbar för bolag utser politiker

SvD 7 november.

Voi:s policychef Tina Ghasemi Liljekvist är inte den enda moderaten med intressen i företag som gör affärer med Stockholms stad som samtidigt föreslår vilka politiker som ska styra staden.
Socialdemokraternas valberedare Dag Larsson är kritisk till att Moderaterna mörkar vilka som sitter i nomineringskommittén.
– Häpnadsväckande. Varför ska det vara hemligt vem som har ett uppdrag?

Socialdemokraterna i Stockholm reagerar starkt på SvD:s avslöjande att elsparkcykelföretaget Voi:s policychef Tina Ghasemi Liljekvist samtidigt påverkar politiska tillsättningar i Stockholms stad i egenskap av vice ordförande i Moderaternas nomineringskommitté.

På det viset blir Ghasemi Liljekvist en person viktig att hålla sig väl med för de politiker som nu eller senare ska hantera affärer med Voi.

– Utifrån ser detta så klart besvärande ut. En lobbyist på det största bolaget som samtidigt har i uppdrag att bestämma vilka moderater som ska få hamna på valbar plats på listorna till kommunfullmäktige. Framöver kommer endast tre bolag få tillstånd att hyra ut elsparkcyklar, Voi har såklart starka intressen av att bli ett av dessa. Och den som ska försöka se till att det blir så har samtidigt makten att bestämma vilka moderater som ska få en chans att sitta i fullmäktige. Det är kletigt för att uttrycka det milt, säger Jan Valeskog (S) oppositionsborgarråd i en kommentar.

Tina Ghasemis Liljekvist jobb var ingen hemlighet, däremot var hennes partiuppdrag okänt för allmänheten. Moderaterna Stockholm vill heller inte redovisa vilka som sitter i partiets nomineringskommittéer. M:s chefsombudsman i Stockholm, Lars Peter Swärdh, förklarar för SvD att sammansättningen i kommittén är ”en intern process” och inget som kommenteras externt.

Dag Larsson och Elvy Söderström i Socialdemokraternas valberedning.

Dag Larsson, riksdagsledamot och tidigare regionråd i Stockholm, som sitter i Socialdemokraternas valberedning, reagerar starkt på det uttalandet.

– Det är häpnadsväckande. Ett parti är så klart inte en offentlig myndighet, inte tvunget att redovisa sina protokoll, men varför ska det vara hemligt vem som har ett uppdrag? Det är väldigt konstigt.

– Företag har en legitim rätt att försöka påverka förtroendevalda. Men det ska inte ske i det fördolda, säger Dag Larsson (S).

Ghasemi Liljekvist är heller inte ensam om att påverka tillsättningar i Moderaterna och lobba mot politiker för privata intressen.

Gunnar Hökmark är ordförande för Moderaterna i Stockholms stads valberedning, som i april föreslog Johan Forssell som ny ordförande och Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson, till ny styrelseledamot.

Hökmark är samtidigt konsult vid PR-bolaget Kreab. Kreabs grundare, Peje Emilsson, äger även Kunskapsskolan, en av de stora skolkoncernerna.

Hökmarks är senior international advisor, men han har det senaste året varit mycket aktiv i friskoledebatten och skrivit debattartiklar mot förslaget om en lägre skolpeng för friskolor och mot att avskaffa kötid som urvalsinstrument och försvarat vinstuttagen.

Hökmark är alltså både konsult åt ett bolag med kopplingar till en skolkoncern samtidigt som han är med och påverkar vilka personer som ska leda Moderaterna i det inflytelserika Stockholmsdistriktet.  

Hökmark debatterar i egenskap av ”ordförande i tankesmedjan Fri värld” eller som ”tidigare Europarlamentariker och riksdagsledamot” (DN 15/8 2021). Men Hökmark har alltså även ett jobb som lobbyist och ett ideellt uppdrag att föreslå ledande M-politiker.

Ghasemi Liljekvists uppdrag är extra känsligt eftersom hennes företag konkurrerar om kontrakt med Stockholms stad i närtid.

– Man ska vara väldigt försiktig med att åta sig uppdrag som kan komma i konflikt med varandra. Gör man det så måste man vara väldigt öppen med det, så det kan göras en seriös bedömning av huruvida man ska ha det där uppdraget. Jag själv skulle aldrig ha tagit det, säger Dag Larsson i Socialdemokraternas valberedning.

– Uppdraget är inte att företräda särintressen utan att företräda medborgarna.

Det har på senare år blivit allt vanligare att politiker har intressen i bolag som levererar tjänster till kommuner. Inom friskolesektorn är banden till moderata politiker omfattande.

Ett exempel på det är Anders Hellström (M). Han uppger på LinkedIn att han var ordförande i Moderaternas nomineringskommitté till Stockholms kommunfullmäktige 2012–2014 ”med ansvar för att utvärdera och ta fram namn på borgarråd samt kommunstyrelse”. Han satt även i Stockholmsmoderaternas valberedning. 

Detta samtidigt han var cheflobbyist för ett friskoleföretag. Hellström var under nomineringstiden 2013–2014 marknads- och kommunikationschef på Pysslingen förskolor och skolor AB. 

”Ett särskilt fokus i det dagliga arbetet låg mot extern PR och proaktivt varumärkesbyggande i syfte att skapa större igenkänning hos blivande kunder”, skriver Hellström.

Ordförande i Moderaternas nomineringskommitté för Stockholms läns riksdagslista är Danderyds kommunalråd Hanna Bocander. Hon har fått stark jävskritik för hanteringen av den skolprivatisering där hennes svärmors friskolebolag fick överta verksamheten vid kommunala Svalnässkolan för endast 10 000 kronor.

AiP:s granskning visade att Bocander initierade kommunens polisanmälan av en C-politiker som kritiserade affären.

Inför valet 2014, då vinster i välfärden var en stor fråga, var reklambyrå-vd:n Michael Storåkers, tidigare styrelseordförande och delägare i skolkoncernen Pysslingen, vice ordförande i Moderaternas nomineringskommitté för riksdagslistan.

Henry Sténson, partner på PR-byrån Brunswick med omsorgskoncernen Ambea som kund, valdes till ny ordförande för Moderaterna i Stockholms stad 2011. Sténson hade samtidigt uppdraget att krishantera Caremas vanvårdsskandal inom äldreomsorgen i Stockholm.

Om kritiken mot de dubbla rollerna säger Sténson till Dagens Opinion 2012:

– Jag har stöttat ett företag i kris, ett företag som fanns där det fanns. Jag har inget uppdrag i Stadshuset.

Sténson hade inga formella uppdrag men väl ett inflytande över vem som fick uppdragen eller möjligheten att behålla sina uppdrag.

Sténson medgav att det fanns en problematik, vilket gjorde att han avstod från samtal med finansborgarrådet Sten Nordin (M) under den akuta krisen 2012, som bland annat innebar att Carema Care blev av med avtalet för äldreboendet Koppargården.

Året efter föreslås Henry Sténson till ny ordförande i nomineringskommittén för kommunlistan, med makt över vem som hamnar i Stadshuset eller får stanna där.

Socialdemokraternas valberedare Dag Larsson menar att de här dubbla rollerna visar på behovet av en reglering av lobby- och konsultbranschen.

– Detta aktualiserar frågan om att man borde ha ett register över konsulter och konsulters kontakter med förtroendevalda. Vi borde ha en bättre reglering i Sverige än vad vi har.

Politiker från de flesta partier går idag mellan konsultjobb och politiska uppdrag. Regeringen har föreslagit en karenstid på ett år för ministrar och statssekreterare till 2022.

Carl Melin forskningsledare, Futurion, och tidigare S opinionsanalytiker i twitterdebatt med Per Rosencrantz, Nordic Public Affairs och tidigare kommunikationschef för Moderaterna.

Som regionråd i Stockholms län (2002–2018) blev Dag Larsson ofta uppvaktad av lobbyister ”med märkliga agendor” inom vård-branschen och läkemedelsindustrin. 

– Det är ett bekymmer som tilltar i svensk politik. Det blir allt mer av lobbyister och konsulter som uppvaktar oss förtroendevalda i alla möjliga sammanhang. De tillskansar isig ett inflytande som inte står i rimlig proportion till vad vanliga medborgare har för inflytande. Det är ganska allvarligt, säger Dag Larsson.