Fick jobbet trots lagbrott

NKS Foto: Kristoffer Marchin

Jan Svenonius fick jobbet som ny upphandlingschef på Karolinska trots att han som moderat kommunpolitiker varit med om att fatta det olagliga beslutet om att avknoppa Tibble Gymnasium.

Stockholms finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) har kritiserats för att ha stoppat en extern granskning som omfattar jävs-frågan och maken Jan Svenonius som godkänt fakturor från det kritiserade konsultbolaget BCG.

Nu avgår Jan Svenonius som upphandlingschef på Karolinska.

”I förlängningen kommer det att skada min familj, mina kollegor och sjukhuset, samtidigt som det omöjliggör att på ett vettigt sätt kunna verka i min befattning”, skriver Jan Svenonius i ett mejl till Dagens Opinion.

LÄS MER: ”Privat blåsning av det offentliga” / AiP

Jan Svenonius fick jobbet som upphandlingschef på Karolinska universitetssjukhuset i slutet av 2008 och tillträdde i januari 2009. Han var då moderat kommunpolitiker i Täby, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och en av fullmäktigeledamöterna beslutade om avknoppningen av Tibble gymnasium.

Beslutet fattades 10 maj 2007 av den moderata majoriteten, mot elevernas och personalens vilja. Alla övriga partier bojkottade mötet. När Svenonius rekryterades pågick Kammarrättens prövning av avknoppningen. Prövningstillstånd beviljades i september 2008. Men framför allt hade Statskontoret, på uppdrag av regeringen, i april 2008 slagit fast att avknoppningarna var olagliga.

I januari hade Sveriges Kommuner och Landsting markerat att avknoppningar som den i Tibble, utan goodwillvärdering och upphandling i konkurrens för att få ut marknadspris bröt mot Kommunallagens förbud att gynna enskild. Avknoppningen till Sveriges största friskola, fick stor medial uppmärksamhet och var politiskt kontroversiell. Tibble Fria Gymnasium fick överta Tibble Gymnasium till endast inventariepriset 9,2 miljoner kronor.

Enligt oberoende bedömare var skolan värd 40–50 miljoner kronor. Oppositionen kritiserade vad de menade vara förskingring av skattebetalarnas pengar och en odemokratisk process.

Länsrätten friade visserligen initialt Täby kommun i december 2007. Men domen var djupt ifrågasatt och underkändes indirekt av SKL och Statskontoret.

LÄS MER: ”Svenonius historia av höga konsultnotor, lagbrott och bristande revision” / AiP

I april 2009 dömde så Kammarrätten att Täbypolitikernas beslut var olagligt. Då hade Jan Svenonius precis fått jobbet som upphandlingschef på Karolinska. Trots att han fattat beslut som kostat skattebetalarna cirka 40 miljoner, i strid mot en av Kommunallagens portalparagrafer. Ett jobb som just handlar om att granska att upphandlingar går rätt till enligt lag och om att värna skattebetalarnas pengar.

Kommunallagens likställighetsprincip torde inte ha varit okänd för Jan Svenonius, som tidigare varit upphandlingschef på Huddinge sjukhus. Ansvarig för rekryteringen av Jan Svenonius har i dag lämnat Karolinska.

Ställdes det vid rekryteringen frågor om beslutet att knoppa av Tibble Gymnasium?

– Vi har ingen uppgift om detta, svarar Malin Benno Bjurström, pressekreterare på Karolinska.