Familjeaffären som skakar Danderyd

Danderyds kommunalråd Hanna Bocander (M) och kommundirektören Johan Lindberg. Foto: Erik Somnäs

Danderyds kommun har sålt en skola till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocanders (M) svärmor för 10 000 kronor.

När invändningar har rests mot den politiska hanteringen har Bocander svarat med att i kommunens namn polisanmäla en C-ledamot för förtal.

Enligt Centerpartiet strider hanteringen av polisanmälan mot kommunens regelverk.

Skolstriden i Danderyd är infekterad. Ifrågasättandet handlar både om den nära relationen mellan ”säljare” och ”köpare”, huruvida tjänstemäns och politikers olika roller har hållits isär och ytterst om effekterna av skolmarknaden på utbildning och skattepengar.

Bakgrunden till försäljningen är kommunen 2019 larmade om en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn. Svalnässkolans framtid ställdes i fråga. I februari 2020 fattades beslut om att avveckla skolan, men samtidigt föreslogs att en privat aktör kunde ta över verksamheten.

– Vi var emot en avyttring. Vi upplevde att det fanns ett starkt stöd bland eleverna och föräldrarna. Det var en jättepopulär skola. Vi tyckte att man istället kunde slå ihop rektorsområden, säger S-gruppledaren Jenny Åkervall.

– Om man tycker att skolorna konkurrerar med varandra om elevunderlag och resurser varför då ta in en privat aktör? Skulle den aktören minska sina ambitioner att konkurrera med kringliggande skolor? Så brukar det inte fungera.

Med grannkommunens Täbys olagliga försäljning av Tibble Gymnasium i minne ifrågasätts nu det låga priset från enda anbudsgivare. Danderyds Enskilda Skola, vars vd Charlotte Engdahl är kommunalrådets svärmor, vann upphandlingen med ett bud på 10 000 kronor.

– 10 000 låter som en väldigt liten summa för att ta över en skola, säger Jenny Åkervall (S).

Danderyds bildningsförvaltningschef Kent Henningson hänvisar till en oberoende värdering som kommunen låtit göra.

– Det här var ju en skola med väldigt få elever. Deras bedömning var att om man skulle ta över skolan med de befintliga eleverna skulle det bli en negativ affär. De satte värdet till noll kronor. De bedömde att det förstås fanns ett värde om man fyller skolan, då kan man få skolan lönsam.

– Det är heller inte så att man har köpt en byggnad utan det är ett hyreskontrakt man har tagit över, säger Henningson.

Om skolan lyckas locka fler elever, efter övertagandet 2021, är det alltså en god affär.

”Vår analys pekar på att man kan driva en lönsam privatägd Svalnäs under förutsättning att man når ca 120 elever”, står det i värderingsunderlaget.

Att varumärket och kundunderlaget har ett värde i sig var själva grunden till den fällande domen i fallet Tibble gymnasium.

I dag har Svalnässkolan 30 elever (F–3), mot tidigare 100.

”Så att det inte blir några historieomskrivningar som inte stämmer: Svalnässkolan var fullbelagd 2018. Under perioden 2017–2019 var skolans ackumulerade positiva resultat nästan 1 miljon. Skolan har varken haft ett vikande elevunderlag eller olönsamhet. Föräldrarna börjar flytta sina barn från Svalnässkolan först när den styrande majoriteten skriver i ett besparingsförslag att skolan kommer att avvecklas”, skriver C-politikern Maria Mandahl på Facebook.

I ett tidigare FB-inlägg på Danderyd debatt (200822) skrev Mandahl att hon tyckte det var ”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”.

Det fick Hanna Bocander (M) att tillsammans med administrative direktören, bildningsdirektören och kommundirektören samt med stöd av kommunjuristen göra en omfattande polisanmälan om grovt förtal i kommunens namn.

– Jag har en familj här och de kan ju inte ha näringsförbud. Min släkting har drivit skolverksamhet i kommunen sedan 1995, säger Hanna Bocander (M) till Aftonbladet och menar att hon lidit skada av kritiken.

Anmälan har lett till en debatt inte bara om tonen utan även om taket för det politiska samtalet i Danderyd.

– Det som har väckt frågor är ju förarbetet. Det är knappt man vågar säga det – man vet ju inte om man blir polisanmäld. Skolan gick inte med så stor förlust. Men sedan gjorde man förändringar i beräkningsgrunden, vilka kostnader skolan hade i interndebitering. Då gick skolan plötsligt med förlust. Det tajmade förslaget om att avyttra skolan ganska bra, säger Jenny Åkervall (S) om processen.

När kommunen på hemsidan redogör för processen förklaras det positiva i att ”en av de redan idag verksamma fristående skolaktörerna i Djursholm skulle få bättre lokaler”.

Jenny Åkervall (S) ifrågasätter kommunledningens förtalsanmälan.

– Det är naturligtvis Hanna Bocanders fulla rätt att göra en polisanmälan, om hon anser sig utsatt för förtal, för att få saken prövad. Det är så vårt samhälle fungerar. Men att två förvaltningschefer står med i anmälan, i kommunens namn?

I polisanmälan hänvisas till att det är ”Danderyd kommuns ställningstagande” att Bocander och Henningson pekas ut som ”korrumperad”.

Centerpartiet reagerar starkt mot anmälan som partiet menar bryter mot kommunala regelverk. Detta eftersom det utgår i Danderyd kommuns namn, på kommunens brevpapper utan att föregås av ett politiskt beslut.

”Danderyds kommuns tjänstemän… har använt kommunens resurser, juridiska och ekonomiska, det vill säga skattebetalarnas pengar för att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ordna en polisanmälan mot en folkvald ersättare i kommunfullmäktige… Det finns inte något stöd för tjänstepersoner att i tjänsten, tillsammans med enskilda förtroendevalda, ta ställning till och polisanmäla politiska debattinlägg som enskilda förtroendevalda gör i olika debattforum”, skriver C-fullmäktigegruppen med Siv Sahlström (C) i spetsen.

Detta i en motion där krav ställs på att en polisanmälan i kommunens namn måste underställas kommunfullmäktige.

Kommundirektören Johan Lindberg hänvisar i ett mail till Sahlström (C) till sitt arbetsmiljöansvar och vill inte kännas vid att anmälan gäller en förtroendevald politiker utan ”en person med Facebookalias Maria Mandahl”.

”Jag vill särskilt betona att den polisanmälan som föranlett frågan inte är riktad mot en förtroendevald.”

”Jag vill tydliggöra att anmälan grundar sig på den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ger mig både ett mandat och en skyldighet att agera”.

”Danderyd kommun anmäler, utifrån sitt arbetsgivaransvar, brottet som arbetsgivare.”

I C-motionen där mailkonversationerna återges hänvisas till att Hanna Bocander (M) inte tvekar om vem som anmälts och den bör få politiska konsekvenser. När Bocander meddelar Sahlström (C) att polisanmälan gjorts, tillägger hon:

”Jag hoppas att det inträffade föranleder uteslutning av M.M. från Danderydscentern.”

Förundersökningen om förtalsbrott har sedermera lagts ned.

– Den lades naturligtvis ned men i fullmäktige var det en moderat som sa att det betyder ju inte att inte ett brott har begåtts, säger Jenny Åkervall (S).

Läs mer: