Fakta: Regeringens två förslag om yrkesprogrammen

Utbildningsminister Anna Ekström presenterar regeringens lagförslag om planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stramare styrning av gymnasieskolan I en lagrådsremiss om stramare styrning av gymnasieskolan föreslår regeringen att huvudmän, vare sig det handlar… Läs mera »