Ett starkt EU skapar ett bättre Sverige

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Vi vet att med socialdemokrater i Europaparlamentet kommer vi ha ett Europa som är rättvisare, friare och hållbarare. Nu gäller det att visa väljarna detta, skriver Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Om mindre än tre månader röstar vi om vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Vi har många och stora utmaningar både nationellt och internationellt. Grundfrågan i EU-valet är lika enkel som den är obehaglig. Med en framåtskridande högerextrem rörelse som otroligt nog är starkare i många EU-länder än i Sverige handlar EU-valet om ett vägval mellan ett friare och stabilare Europa eller högerns inskränkta och splittrande Europa.

Med en sådan grundton måste valet i sommar handla om frågor som är nära människorna. Hur ska vår gemensamma välfärdsstat vara hållbar på lång sikt? Med en åldrande befolkning i Sverige och EU och en växande efterfråga på arbetskraft och en kompetensbrist vi ser i Sverige behöver vi välkomna europeisk arbetskraft. Det är dags att omfamna en vision för ett Europa där arbetskraftens rörlighet ses som en tillgång, inte ett hot. Det är gemensamt som vi utvecklar framtidens välfärd. Inte själva, inte mot någon annan – tillsammans.

Valet handlar om människors faktiska trygghet. Vi ser i dag i kommuner runtom i Sverige de förödande konsekvenser av en bristande välfärd som inte fångat upp unga i rätt tid. I stället blir de, många gånger, uppfångade av gängen och dras snabbt in i kriminaliteten. Gängkriminaliteten är internationell. Brott som begås hemma hos dig kan ha beordrats någon helt annanstans. Därför handlar EU valet om att vi måste ha mer internationellt samarbete för att knäcka gängen.  Initiativ som Encrochat där flera länders samkoordinerande utredning infiltrerade gängens kommunikation har visat på att samarbete över nationsgränserna inom Europa är effektivt för att bekämpa kriminalitet. EU måste ta ledningen i att stärka gränsöverskridande samarbete mellan polis- och rättsväsendet för att bekämpa gängkriminalitet och ge alla den trygghet de förtjänar.

En av de största utmaningarna vi står inför som mänsklighet är klimatkrisen. En progressiv klimatpolitik med tydliga och starka mål är det som kommer att hjälpa oss nå EUs klimatpolitiska mål att minska utsläppen med 50 procent till 2030. Ändock är den svenska regeringen i full fart på väg att nedmontera de svenska klimatpolitiska målen. I detta arbete har EU en viktig roll att spela genom att säkerställa och upprätthålla de gemensamma europeiska målen som Sverige och övriga medlemsländer ska arbeta för.  Sverige ska vara ledande i omställningen – inte betala böter för att vi är sämst i klassen.

Tillsammans med minskade utsläpp behöver EU satsa på energiomställning, elektrifiering och ländernas självförsörjningsförmåga i tider av krig och kris.

Med förnybara energikällor såsom satsningar på vindkraft och solenergi behöver Sverige och Europa göra sig oberoende av Ryssland, Kina och oljeshejkerna i Saudiarabien för att öka takten i klimatomställningen och stå emot ”greenwashing” och kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i dessa länder. 

Europa behöver satsa på en självständig energisektor med demokratiska stater inom EUs gränser. Självförsörjning och samarbete är två sidor av samma mynt. Att rusta EU-länderna att kunna göra både och är en avgörande framtidsfråga. Det visar den geopolitiska situation vi befinner oss i i dag efter den fullskaliga invasionen av Ukraina med en fruktansvärd tydlighet. Diktatoriska regimer och politiska motsättningar skapar obalans och osäkerhet i våra försörjningskedjor inom Europas gränser.

Inför EU-valet måste dessa frågor vara primära. EU är bra för vår välfärd, skapar tryggare samhällen, gör oss starkare i orostider och rustar oss för framtiden. Vi vet att med socialdemokrater i Europaparlamentet kommer vi ha ett Europa som är rättvisare, friare och hållbarare. Vårt arbete ligger nu i att övertyga väljare med tydliga och gemensamma ställningstaganden för att inte riskera att högerns splittrande politik vinner än mer mark.

Foto: Antina-Maria Hessel

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.