Essä: Vad är det för monster vi har skapat?

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, på den grunden har det svenska välfärdssamhället byggts. Ändå känner sig läkare tvungna att ljuga för att patienter de absolut anser bör vara sjukskrivna inte ska nekas sjukpenning. Hur hamnade vi här?