Erik Bergkvist kommenterar: Det är lokalt som klimatarbetet sker

Människor i glesbefolkade områden bryr sig minst lika mycket om miljön som folk i storstäderna, men utan samma möjlighet att avstå från bilen eller hitta laddstolpar till elbilen.

COP26 är ett viktigt möte på flera sätt, inte minst för att det sätter klimatfrågan högst upp på agendan och… Läs mera »