Efter våldsvågen – S kräver förebyggande insatser från fem års ålder

Ardalan Shekarabi, Magdalena Andersson och Lena Hallengren besökte Dalens centrum. Foto: Jan Söderström/AiP

Efter de senaste veckornas sprängdåd och skjutningar kräver Socialdemokraterna i ett riksdagsinitiativ nya brottsförebyggande insatser redan från fem till tolv års ålder.
– Det är uppenbart att det behövs fler effektiva metoder för att kunna identifiera, punktmarkera och stoppa unga på väg in i kriminalitet, säger Magdalena Andersson (S).

Tillsammans med Ardalan Shekarabi och Lena Hallengren besökte Magdalena Andersson på fredagen Dalen i södra Stockholm för att träffa polis och diskutera hur de jobbar med att få ungdomar på rätt spår. Här inträffade en sprängning under mellandagarna.

Ett av Socialdemokraternas stora vallöften var att satsa lika mycket pengar på de förebyggande insatserna som på Polisen. De förebyggande satsningarna lyser nu med sin frånvaro med den nya högerregeringen, menar S.

Våldet fortsätter och tilltar medan allt yngre barn rekryteras till de kriminella gängen.

– Det gör att vi kommer att agera i riksdagen och försöka få fram fler nya åtgärder för att hejda trenden med att allt yngre barn och ungdomar dras in i kriminalitet. Här finns också möjligheter, hoppas jag, att få en bred samsyn bakom ett sådant initiativ, säger Magdalena Andersson (S).

– Det handlar om barn som skolan, polisen och socialtjänsten ofta sett tidigt. Men som man inte haft verktyg att stoppa från en fortsatt kriminell bana.

Flera utredningar, som S-regeringen initierade, ligger i pipeline och kan göras politik av. Det gäller till exempel förslaget om ny socialtjänstlag och socialtjänstens ingripande befogenheter och möjlighet till informationsutbyte, förklarar Lena Hallengren (S), tidigare socialminister.

Särskilda ungdomskriminalitetsnämnder (med domare, polis och socialtjänst) av dansk modell, som kan besluta om bindande handlingsplaner redan från tio års ålder, utreds nu.

– Vi kommer att följa hur regeringen tar de här förslagen vidare. Dessvärre har det så här långt varit rätt tyst och ett oroväckande svagt engagemang från regeringen. I vissa fall har regeringen till och med varit helt avvisande till behoven, säger Hallengren, i dag S-riksdagsgruppledare.

S förslag om en årlig satsning på 500 miljoner till kommunernas socialtjänst för att kunna punktmarkera barn på väg in i kriminalitet, röstades ned av regeringspartierna och SD.

Hallengren föreslog förra våren att socialtjänsten ska kunna gå in med förebyggande insatser utan vårdnadshavarens tillstånd redan från 12 års ålder.

Nu kommer alltså förslag om insatser i ännu lägre ålder via ett utskottsinitiativ där S kräver att regeringen tillsätter en utredning för att ta fram brottsförebyggande insatser för barn i åldrarna fem till tolv år, som också inkluderar tvingande åtgärder och föräldrarna.

– Det är en yngre målgrupp än vi är vana vid när det gäller förebyggande insatser, men lärare och fritidspedagoger har samfällt berättat hur de ser barn i de här åldrarna tydligt vara på väg i fel riktning. Polisen vittnar om hur allt yngre barn är beväpnade. Det finns ett behov av att utveckla brottsförebyggande insatser i de här åldrarna. Men också skyldigheter för de olika aktörerna att snabbt dela information med varandra, säger Lena Hallengren.

Socialdemokraterna skärpte i regeringsställning 80 straff, gjorde stora satsningar på Polisen och skärpte Polisen verktyg. Det är ett arbete som ska fortsätta, förklarar S rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi. 

– Än så länge ser vi inte den stora förbättringen i uppklarningen. Vi har fortfarande för många allvarliga gängrelaterade brott som inte klaras upp. Då spelar det inte någon roll om vi skärper straffen. För vår del är det därför viktigt att Polisen ges ännu bättre förutsättningar i sin brottsutredande verksamhet. 

Shekarabi förutsätter att den nya regeringen gör verklighet av förslaget om rätt till hemlig övervakning och avlyssning för att kunna förebygga brott, som utretts och skulle kunna träda i kraft 2024.