Dubbelt så snabb etablering

Etableringen av nyanlända går allt snabbare. Det visar siffror som finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i dag. Bara 15 procent av dem som kom 2008–2009 hade ett jobb efter två år. Nu är det dubbelt så många, 30 procent, som har fått jobb efter samma tid i Sverige.

– Vi har en snabbare utveckling. Någonting går åt rätt håll här, säger Magdalena Andersson.

Finansministern presenterade siffror om det ekonomiska läget på tisdagen. Det blir över 1,1 procents överskott i statsfinanserna i år, fortsatt stark tillväxt och en arbetslöshet som inte ökar trots att nu många nyanlända söker sig ut på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten är låg för inrikes födda, runt fyra procent, en allt större del av de arbetslösa är nyanlända eller tillhör en utsatt grupp på arbetsmarknaden.

Integrationen är därför en stor valfråga. Men här finns det glädjande siffror enligt finansministern. För varje år minskar tiden för en nyanländ att komma i jobb.

För dem som kom till Sverige 2007 tog det nio år för att 55 procent skulle komma i arbete. Nu har 50 procent av dem som kom 2012 fått jobb efter fem år.

Och sett över två år är etableringssiffrorna nu alltså dubbelt så bra som för fem år sedan.

– Ska vi få ned arbetslösheten, som vi vi vet ser olika ut i olika grupper, så är det väldigt centralt att vi lyckas få en snabbare väg till etablering, och här har vi sett en väldigt positiv utveckling, säger Magdalena Andersson.

En förklaring är naturligtvis att det inte längre råder finanskris och att konjunkturen är god. Samtidigt har regeringen satsat på kunskapslyft och nu börjar andra åtgärder så som extratjänster i välfärden ta fart.

– Hälften av arbetslöshetsnedgången beror på regeringens åtgärder. Investeringar i välfärden gör att hjulen snurra snabbare.

LÄS MER: ”Magdalena Andersson: Se över skatterna och styr mot jämlikhet” / AiP

Sverige står nu bättre rustad inför en konjunkturnedgång. Regeringen har inte bara vänt ett underskott på 61 miljoner till ett överskott på 55 miljarder 2018, utan även betalat av på statsskulden med 10 procentenheter, från 34,2 procent till 24,5.

Magdalena Andersson lyfter även fram att höjningen av a-kassan bidrar till en ökad ekonomisk stabilitet, bättre matchning och ökad trygghet för den enskilde.

2014 lyfte Ulf Kristersson (M) det växande utanförskapet som det största orosmolnet. Han hävdade att det snart skulle vara en miljon som levde på bidrag. Nu visar samma siffror, ”helårsekvivalenter i ersättningssystem” för 2018 den lägsta andelen bidragsberoende sedan 1981. Det kommer även att sjunka i absoluta tal trots befolkningsökningen.

– Det som de borgerliga brukar kalla utanförskapet minskar alltså.

LÄS MER: ”Boom där rök M-budskapet!” / AiP

Magdalena Andersson kommenterar också rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting om ett mycket stort rekryteringsbehov av lärare under nästa mandatperiod. Över 600 nya förskolor och 300 nya skolor behöva byggas och fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet av lärare 187 000 heltidstjänster.

Ytterligare en fråga som kommer att spela stor roll i valrörelsen.

– Det är en väldigt intressant rapport från SKL som pekar på behovet av att anställa väldigt många nya lärare, bygga nya skolor och bygga nya förskolor. Det är något som vi kommer att märka runt i hela Sverige. Det kommer också att behöva byggas fler äldreboenden, för att vi både blir fler barn och fler äldre.

Regeringen har sedan tidigare sagt att det kommer att krävas åtminstone 20 miljarder under nästa mandatperiod.

– Det är en av nästa mandatperiods absolut största arbetsuppgifter, att se till att kommuner och landsting har de resurserna så att de klarar det här åtagandet. Det blir ett väldigt roligt arbete. Men det kräver resurser och då är prioriteringen glasklar: att som en del gör utlova omfattande skattesänkningar framstår som verklighetsfrånvänt, säger Magdalena Andersson.