Digitalt först i Västerås

Anders Teljebäck har slagit sig ned i sin stol i Västerås kommunfullmäktige. I bakgrunden konstverket ”Pecunier” av Erik Idar. Motivet består av 30 olika träslag.

Anders Teljebäck har slagit sig ned i sin stol i Västerås kommunfullmäktige. I bakgrunden konstverket ”Pecunier” av Erik Idar. Motivet består av 30 olika träslag. Foto:Annika Häggberg/AiBILD

Årets miljökommun, årets energikommun och årets skolmatskommun. Utmärkelserna har duggat tätt för Västerås. Lägg till det ett väl utvecklat e-tjänstsystem inom äldreomsorgen. – Vi har över 60 e-tjänster i kommunen, säger Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Sveriges femte största kommun.

Anders Teljebäck anländer något försenad till Västerås stadshus. Han har haft pressträff för att berätta om ”Jubileumsåret 2017”.  Flera storheter såg dagens ljus i Västerås: H&M 70 år, Ica, 100 år, första svenska pizzan 70 år, stiftsbiblioteket fyller 700 år, högskolan 40 år. Ja, det finns mycket att fira. Och – det är nästan för bra för att vara sant – han fyller själv 60 år i år. Anders Teljebäck lyser upp när undertecknad uppmärksammar honom på den detaljen.

– Det har jag inte alls tänkt på, det ska jag ta med i min presentation. Kommunstyrelsens ordförande fyller 60 år, säger han och skrattar till.

Och han har mycket att glädjas åt. Mest nöjd är han med att det gick att få ihop koalitionen med MP, KD och C, som nu styr kommunen sedan valet 2014. Själva basen för att kunna leda en kommun och göra investeringar.

– Det gick smidigt och fort och det har fungerat bra. Det gör att vi utan jättekonflikter kan ta stora beslut.

Kommunen har också blivit utsedd till 2016 års miljökommun, energikommun och skolmatskommun. Det senare låter extra intressant med tanke på att det generellt ofta klagas på skolmaten. Arbetet för att nå den utmärkelsen började redan 2010 när S styrde med MP och V.

– Vi satte upp ett mål om framtidens mat. Det går ut på att jobba med lokalproduktion och använda riktiga skolmatsrestauranger. Men också om hållbar mat, inte bara om så god mat som möjligt.

Att ha skolmatsrestauranger är en medveten strategi. Kommunen rekryterar kockar.

– Kockar är en bristvara, men många lockas av att jobba dagtid och under ordnade förhållanden.

Å andra sidan. Skolan är också den stora utmaningen. Resultaten kunde varit bättre. Framför allt i grundskolan. Och där behöver kommunen jobba mer. Just nu tillför kommunen mer resurser och börjar se resultat.

– Det finns flera faktorer till varför det ser ut så här. Vi har inte ett optimalt skolsystem. Det var enklare när man kunde planera utifrån att man visste var mestadels eleverna hamnade. Men under en period hade vi stora friskoleetableringar, då blir det svårt att få ihop det planeringsmässigt och få en likvärdig skola. Hamnar man i en sådan period kan det bli svårt.

– Å andra sidan tycker jag att betygen är ett ganska trubbigt verktyg.
Den andra stora frågan är bostäderna. Men kommunen har ändå fördubblat sitt bostadsbyggande de senaste åren. Och redan nu finns 25 000 bostäder inom olika delar av byggprocessen. 2050 räknar han med att kommunen har 230 000 invånare.

– Vi håller på att revidera vår översiktsplan. Vi ser hur nödvändigt det är att ständigt jobba med en bra översiktsplanering, annars är risken att man bygger fel.

Bostadsfrågan är också högaktuell med tanke på det ökade antalet flyktingar. Hur har kommunen lyckats där?

– Bra, säger Teljebäck.

Kommunen har haft tre asylboenden som mest, innan 2015 inga alls. Nu avvecklas de.

– Jag tycker det är väldigt märkligt att det inte går att lösa på något annat sätt. Många som bor där har fått en anknytning till Västerås, och så skickas de någon annanstans.

– Migrationsverket borde vara mer pragmatiskt. För de här personerna kan det innebära tragedier.

De flesta nyanlända som fått bostad har fått det genom kommunala bolaget Mimer.
Ett nytt beslut är också villkorade markanvisningar där fem procent av lägenheterna ska reserveras som sociala bostäder.

– Annars får man inte bygga, konstaterar Teljebäck.

– Vi har tre verktyg för bostadsplanering: planmonopolet, marken och vårt eget bolag. Då måste vi använda de verktygen.

Kompetensförsörjningen är en annan utmaning där kommunen jobbar nära näringslivet. Anders Teljebäck är stolt över att de steppat upp samarbetet med näringslivet.

– Vi har fått ihop allt i en helhet. De insatser vi gör försöker vi dra åt samma håll.
Han är mycket nöjd med kommunens satsning på välfärdsteknologi. Kommunen sticker ut där. Bland annat med e-hemtjänst.

[blockquote author=”Anders Teljebäck ” pull=”left”]”Vi har devisen digitalt först. Och då måste det vara huvudspåret som genomsyrar allt. Vi har över 60 e-tjänstlösningar”.[/blockquote]

E-hemtjänst innebär framför allt natt-tillsyn med hjälp av kamera. Anders Teljebäck anser att bland annat äldreminister Åsa Regnér (S) är fel ute när hon fokuserar på mer bemanning på natten.

– Vi vet att det snarare kan  få negativa effekter när man rondar på natten. En äldre, orolig person som vet att det ska komma någon, kanske antingen ligger vaken, eller blir väckt. Och när personalen gått kliver de ur sängen och ramlar.

– Men i stället för att man kommer med en nyckelknippa och väcker de äldre finns en kamera för tillsyn. Och med tillsyn via en kamera kan personalen fokusera på att aktivera på dagtid och utveckla verksamheten. Vi ska inte ta bort personal.

En tredjedel av brukarna har valt tillsyn med kamera.

I det som kallas Robot-dalen, ett samarbete mellan Västerås, Örebro och Eskilstuna, utvecklas välfärdsteknologiska produkter tillsammans med vården och omsorgen.

– Vi har kommit väldigt långt. Vi ligger i framkant i hela världen. Och de produkter vi utvecklar utgår från brukare, hemtjänstkunder eller personer med funktionsnedsättning.

Till och med en kinesisk region har visat intresse för produkterna. Anders Teljebäck känner sig nöjd med hela digitaliseringsfrågan.

– Vi har devisen digitalt först. Och då måste det vara huvudspåret som genomsyrar allt. Vi har över 60 e-tjänstlösningar.

Kommunpolitiken är ”hands on”, menar Teljebäck. Han har jobbat med rikspolitik i många år. Men inget går upp mot att vara kommunpolitiker.

– Jag är överraskad över hur roligt det är. Man fattar ett beslut, genomför det och ser resultat direkt.

En stor investering, 400 miljoner kronor, är bygget av en ny simhall. Det är den typ av projekt som ofta väcker lusten att argumentera.

– Vi har kunnat ta fram ett beslut utan att egentligen behöva släppa på något krav. Det måste hålla i 60-70 år. Då måste man hålla emot när oppositionen vill pruta på det ena och det andra.

Utmaningen framåt handlar om bostäder och att bygga staden.

– Vi har en del bostadsområden där vi har problem. Men vi har en mer sammanhållen stad socioekonomiskt än många andra har. Vi har inte byggt ett enda område med enbart hyresrätter.

Det handlar om social hållbarhet, en av pelarna i kommunens arbete. Dit räknas också jobben. Västerås arbetar med ungdomskontrakt, avtal mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Regeringen lär vara inspirerad av Västerås, nämner Teljebäck nöjt. Unga vuxna utan gymnasiebetyg har fått halvtid i kommunen samtidigt som de läste in gymnasiet.

– Vi tänker oss att jobba på samma sätt med etableringen och äldre arbetslösa.
Han nämner regeringens satsning på extrajobb.

– Jag förstår inte varför det inte händer något.

Han arbetade själv på dåvarande arbetsmarknadsdepartementet med plusjobb – ungefär samma sak som extrajobb –  och fick upp volymen till 20 000 på ett år.

– 2006 gjorde vi upp med SKL om hur det skulle gå till. Vi slöt en överenskommelse med Kommunal som tog på sig att vara bärare av det här. Jag vet inte om de gjort så den här gången.

– Men vi tänker oss att hitta lösningar lokalt med facket. Syftet är att få in en fot på arbetsmarknaden igen.

Spara